2015-06-04 10:01

2015-06-04 10:01

Elev kränktes i skolan

ÅRJÄNG

Eleven ska bland annat ha blivit slagen, nypt och jagad i skolan och dessutom utsatts för kränkande behandling på ett disco.

Nu kräver Barn- och elevombudet, BEO, att Årjängs kommun agerar för att motverka kränkande behandling.

Enligt ett föreläggande från BEO står det klart att eleven utsatts för kränkande behandling vid flera tillfällen sedan höstterminen 2014, däremot anses det inte finnas tillräckliga förutsättningar för att kräva skadestånd av Årjängs kommun.

Men kommunen ska senast 19 augusti se till att följa skollagens krav för att motverka kränkande behandling, det innebär bland annat att se till att personal anmäler uppgifter om kränkande behandling till skolans rektor.

Nu kräver Barn- och elevombudet, BEO, att Årjängs kommun agerar för att motverka kränkande behandling.

Enligt ett föreläggande från BEO står det klart att eleven utsatts för kränkande behandling vid flera tillfällen sedan höstterminen 2014, däremot anses det inte finnas tillräckliga förutsättningar för att kräva skadestånd av Årjängs kommun.

Men kommunen ska senast 19 augusti se till att följa skollagens krav för att motverka kränkande behandling, det innebär bland annat att se till att personal anmäler uppgifter om kränkande behandling till skolans rektor.