2015-05-08 06:00

2015-05-08 15:22

Vill samarbeta med Bert

ÅRJÄNG: Hotellägare vill sälja sina aktier

Majoritetsägarna vill sälja sina aktier i hotellbolaget. Årjängs kommun har tackat nej. Nu har en av huvudägarna vänt sig till Bert Karlsson med en förfrågan om ”intresse av ett engagemang i västra Värmland”.

I december 2013 föreslogs att Best Western Hotel Årjäng skulle stänga ner och göras om till flyktingboende. Så skedde aldrig.

Nu har en av hotellets huvudägare, Bengt Gustafsson, hört av sig till Bert Karlsson, som driver tiotals asylboenden runt om i Sverige, bland annat i Filipstad.

Har mejlat till Bert

I mejlet ställt till entreprenören skriver Bengt Gustafsson:

”Jag har som värmlänning inte undgått att följa Dina aktiviteter i Värmland och även i övrigt. Det är imponerande att se dina olika engagemang. Ber att få presentera vår lilla verksamhet för att höra om Du kan ha något intresse av ett engagemang i västra Värmland. Jag hör gärna från Dig om vi kan ha något gemensamt intresse.”

I mejlet finns också en beskrivning av bolaget och hotellet bifogad.

Men enligt Bengt Gustafsson har mejlet ingenting med asylverksamhet att göra:

– Det handlar om helt andra saker.

Vad handlar mejlet om?

– Bert Karlsson är även engagerad i fritidssektorn och jag har haft kontakt med honom i andra ärenden.

Hotellfastigheten ägs av Trolltorget Fastigheter AB. Bengt Gustafsson, som är en av huvudägarna, vände sig nyligen till kommunstyrelsen för att erbjuda kommunen att köpa hans och en grupp ägares totalt dryga 51 procent av aktierna i bolaget.

Men kommunen sa nej.

Varför sa ni nej?

– Vi har gjort en bedömning och värdering av de kostnader och intäkter vi har och beslutat oss för att tacka nej, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

Årjängs kommun äger drygt en femtedel av aktierna i bolaget.

Hur ser du på risken att de väljer att sälja majoriteten av aktierna till någon annan?

– Risken finns ju. Men vi har bedömt att det inte går att få lönsamhet utifrån de beräkningar vi har gjort. Frågan är om någon annan klarar att räkna fram det, säger Daniel Schützer.

Bengt Gustafsson har inget svar på hur majoritetsägarna ska agera utifrån att kommunens nej:

– Det får framtiden utvisa. Vi har inte pratat om hur, eller om, vi ska gå vidare. Just nu drivs hotellet vidare precis som vanligt.

76 aktieägare

Trolltorget Fastigheter AB ägs av totalt 76 aktieägare där flera av de mindre aktieägarna är lokala företag i Årjäng. Bolagets aktiekapital inklusive aktieägartillskott är 31,8 miljoner kronor, enligt Gustafssons mejl.

Vilka aktieägare står bakom ett eventuellt samarbete med Bert Karlsson?

– Det är jag som har skrivit till honom, säger Bengt Gustafsson.

I mejlet syns dock att åtminstone en av huvudägarna har skickats en kopia. Bland de som vill sälja sina aktier uppger Gustafsson att ett norskt bolag och en affärsbekant finns.

Har du fått någon respons från Bert Karlsson?

– Nej, det har jag inte fått.

I december 2013 föreslogs att Best Western Hotel Årjäng skulle stänga ner och göras om till flyktingboende. Så skedde aldrig.

Nu har en av hotellets huvudägare, Bengt Gustafsson, hört av sig till Bert Karlsson, som driver tiotals asylboenden runt om i Sverige, bland annat i Filipstad.

Har mejlat till Bert

I mejlet ställt till entreprenören skriver Bengt Gustafsson:

”Jag har som värmlänning inte undgått att följa Dina aktiviteter i Värmland och även i övrigt. Det är imponerande att se dina olika engagemang. Ber att få presentera vår lilla verksamhet för att höra om Du kan ha något intresse av ett engagemang i västra Värmland. Jag hör gärna från Dig om vi kan ha något gemensamt intresse.”

I mejlet finns också en beskrivning av bolaget och hotellet bifogad.

Men enligt Bengt Gustafsson har mejlet ingenting med asylverksamhet att göra:

– Det handlar om helt andra saker.

Vad handlar mejlet om?

– Bert Karlsson är även engagerad i fritidssektorn och jag har haft kontakt med honom i andra ärenden.

Hotellfastigheten ägs av Trolltorget Fastigheter AB. Bengt Gustafsson, som är en av huvudägarna, vände sig nyligen till kommunstyrelsen för att erbjuda kommunen att köpa hans och en grupp ägares totalt dryga 51 procent av aktierna i bolaget.

Men kommunen sa nej.

Varför sa ni nej?

– Vi har gjort en bedömning och värdering av de kostnader och intäkter vi har och beslutat oss för att tacka nej, säger kommunalrådet Daniel Schützer (S).

Årjängs kommun äger drygt en femtedel av aktierna i bolaget.

Hur ser du på risken att de väljer att sälja majoriteten av aktierna till någon annan?

– Risken finns ju. Men vi har bedömt att det inte går att få lönsamhet utifrån de beräkningar vi har gjort. Frågan är om någon annan klarar att räkna fram det, säger Daniel Schützer.

Bengt Gustafsson har inget svar på hur majoritetsägarna ska agera utifrån att kommunens nej:

– Det får framtiden utvisa. Vi har inte pratat om hur, eller om, vi ska gå vidare. Just nu drivs hotellet vidare precis som vanligt.

76 aktieägare

Trolltorget Fastigheter AB ägs av totalt 76 aktieägare där flera av de mindre aktieägarna är lokala företag i Årjäng. Bolagets aktiekapital inklusive aktieägartillskott är 31,8 miljoner kronor, enligt Gustafssons mejl.

Vilka aktieägare står bakom ett eventuellt samarbete med Bert Karlsson?

– Det är jag som har skrivit till honom, säger Bengt Gustafsson.

I mejlet syns dock att åtminstone en av huvudägarna har skickats en kopia. Bland de som vill sälja sina aktier uppger Gustafsson att ett norskt bolag och en affärsbekant finns.

Har du fått någon respons från Bert Karlsson?

– Nej, det har jag inte fått.