2015-03-12 11:12

2015-03-12 11:12

Fullmäktige ställs in

ÅRJÄNG

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars ställs in.

Orsaken är för få ärenden. De ärenden som är aktuella kommer i stället att tas upp på nästa fullmäktige, den 27 april.

Orsaken är för få ärenden. De ärenden som är aktuella kommer i stället att tas upp på nästa fullmäktige, den 27 april.