2015-02-20 15:25

2015-02-20 15:25

Sossarna röstade mot allianskamraterna

ÅRJÄNG: Oenighet om skolnedläggningar

Tillsammans utgör de den politiska majoriteten i Årjäng. Men när det skulle röstas om skolnedläggningar valde sossarna att rösta mot Nya Alliansen och i stället rösta med Centerpartiet.
– Jag kan förstå om det uppfattas som en splittring, säger Lars Gustafsson (FP).

Inför valet lämnade Folkpartiet in en motion om att bevara högstadiet i Töcksfors och Böns skola. Efter valet stod det klart att den politiska majoriteten numera består av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Nya Alliansen, där Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna ingår.

Men när barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i veckan skulle rösta om motionen uppstod en splittring. Daniel Markstedt (S) valde att gå på Centerpartiets linje: att stå fast vid nedläggningarna av högstadiet i Töcksfors och Böns skola och därmed avslå motionen. Majoriteten i nämnden anser bland annat att budgeten för 2015 inte räcker för att bevara skolorna.

Hur ser du på att en socialdemokrat röstade mot er motion?

– Jag är inte direkt överraskad, säger Lars Gustafsson (FP). Våra skilda åsikter i skolfrågan var kända redan innan valet och vi, liksom sossarna, står fast vid vad vi tycker.

Lars Gustafsson menar att alternativet hade varit att Nya Alliansens politiker lagt ner sina röster, för att undvika att visa på splittringen inom majoriteten:

– Men det hade känts fel mot våra väljare. Nu har vi inte egen majoritet och får anpassa oss efter situationen.

Nedlagd skola kostar

Vid samma möte tog nämnden upp frågan om hur mycket pengar kommunen sparat på nedläggningen av Blomskogs skola. Enligt en tjänsteskrivelse bedöms kostnadsminskningen till omkring 1,9 miljoner kronor – vilket är 150 000 lägre än skolutredningen föreslog. Orsaken, enligt förvaltningschefens skrivelse, är att kommunen har kvar skolan ”relativt outnyttjad” och betalar 100 000 kronor i årshyra fram till 30 juni 2016.

Ekonomin fortsätter att vara ett problem för barn- och utbildningsnämnden. Enligt årsbokslutet för 2014 gjorde nämnden ett underskott på drygt 3,7 miljoner kronor. Främsta anledningen uppges vara kostnader för gymnasieelever som läser på annan ort.

Inför valet lämnade Folkpartiet in en motion om att bevara högstadiet i Töcksfors och Böns skola. Efter valet stod det klart att den politiska majoriteten numera består av ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Nya Alliansen, där Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna ingår.

Men när barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i veckan skulle rösta om motionen uppstod en splittring. Daniel Markstedt (S) valde att gå på Centerpartiets linje: att stå fast vid nedläggningarna av högstadiet i Töcksfors och Böns skola och därmed avslå motionen. Majoriteten i nämnden anser bland annat att budgeten för 2015 inte räcker för att bevara skolorna.

Hur ser du på att en socialdemokrat röstade mot er motion?

– Jag är inte direkt överraskad, säger Lars Gustafsson (FP). Våra skilda åsikter i skolfrågan var kända redan innan valet och vi, liksom sossarna, står fast vid vad vi tycker.

Lars Gustafsson menar att alternativet hade varit att Nya Alliansens politiker lagt ner sina röster, för att undvika att visa på splittringen inom majoriteten:

– Men det hade känts fel mot våra väljare. Nu har vi inte egen majoritet och får anpassa oss efter situationen.

Nedlagd skola kostar

Vid samma möte tog nämnden upp frågan om hur mycket pengar kommunen sparat på nedläggningen av Blomskogs skola. Enligt en tjänsteskrivelse bedöms kostnadsminskningen till omkring 1,9 miljoner kronor – vilket är 150 000 lägre än skolutredningen föreslog. Orsaken, enligt förvaltningschefens skrivelse, är att kommunen har kvar skolan ”relativt outnyttjad” och betalar 100 000 kronor i årshyra fram till 30 juni 2016.

Ekonomin fortsätter att vara ett problem för barn- och utbildningsnämnden. Enligt årsbokslutet för 2014 gjorde nämnden ett underskott på drygt 3,7 miljoner kronor. Främsta anledningen uppges vara kostnader för gymnasieelever som läser på annan ort.