2015-02-20 15:27

2015-02-20 15:27

Nytt bakslag för friskoleplanerna

TÖCKSFORS: Avslag i förvaltningsrätten

Motgångarna för planerna på en högstadiefriskola i Töcksfors fortsätter.
– Vi fick tyvärr avslag i förvaltningsrätten, säger Jessica Danielsson.

Hon är styrelseledamot i Sutab, Samhällsutveckling i Töcksfors AB, som länge stridit för att få starta en högstadiefriskola i Töcksfors. Det eftersom den kommunala högstadieskolan ska läggas ner. Efter flera turer lyckades bolaget få till en muntlig förhandling i förvaltningsrätten i Stockholm, i ett försök att upphäva Skolinspektionens avslag.

Men förvaltningsrätten gick på Skolinspektionens linje:

– De menade helt enkelt att vi inte har bevisat att vi har verktygen för att kunna starta och driva en skola, säger Jessica Danielsson.

Bolaget hade med sig siffror till rätten, gällande intresseanmälningar för skolan; 66 procent av alla som har elever i den aktuella skolåldern hade visat intresse.

Räckte inte

– Men det räckte inte. Däremot hade de förståelse för den långa resvägen mellan tätorterna, men ansåg ändå att kommunens strävan att få till en kostnadseffektiv kommunal verksamhet motverkas av en friskola i Töcksfors, säger Jessica Danielsson.

– Man kan ju tolka det som att kommunerna i realiteten har veto när det gäller ansökningar om att få starta friskola.

Vad händer nu?

– Det vet vi inte riktigt. Vi får sätta oss ner och diskutera om vi ska överklaga eller inte.

Domen kan överklagas till kammarrätten senast i mitten av mars. Oavsett om en högre instans skulle komma att ge bolaget rätt att starta friskola kan det bli aktuellt först hösten 2016.

Ska lusläsa domen

– Det är hösten 2016 som gäller, för att vi ska hinna. Om vi väljer att överklaga och rätten tar upp vår överklagan, så beror det ju på hur länge det dröjer innan vi kan få ett eventuellt nytt besked, säger Jessica Danielsson.

– Men nu ska vi först lusläsa domen och sen får vi ta ställning till en eventuell överklagan.

Hon är styrelseledamot i Sutab, Samhällsutveckling i Töcksfors AB, som länge stridit för att få starta en högstadiefriskola i Töcksfors. Det eftersom den kommunala högstadieskolan ska läggas ner. Efter flera turer lyckades bolaget få till en muntlig förhandling i förvaltningsrätten i Stockholm, i ett försök att upphäva Skolinspektionens avslag.

Men förvaltningsrätten gick på Skolinspektionens linje:

– De menade helt enkelt att vi inte har bevisat att vi har verktygen för att kunna starta och driva en skola, säger Jessica Danielsson.

Bolaget hade med sig siffror till rätten, gällande intresseanmälningar för skolan; 66 procent av alla som har elever i den aktuella skolåldern hade visat intresse.

Räckte inte

– Men det räckte inte. Däremot hade de förståelse för den långa resvägen mellan tätorterna, men ansåg ändå att kommunens strävan att få till en kostnadseffektiv kommunal verksamhet motverkas av en friskola i Töcksfors, säger Jessica Danielsson.

– Man kan ju tolka det som att kommunerna i realiteten har veto när det gäller ansökningar om att få starta friskola.

Vad händer nu?

– Det vet vi inte riktigt. Vi får sätta oss ner och diskutera om vi ska överklaga eller inte.

Domen kan överklagas till kammarrätten senast i mitten av mars. Oavsett om en högre instans skulle komma att ge bolaget rätt att starta friskola kan det bli aktuellt först hösten 2016.

Ska lusläsa domen

– Det är hösten 2016 som gäller, för att vi ska hinna. Om vi väljer att överklaga och rätten tar upp vår överklagan, så beror det ju på hur länge det dröjer innan vi kan få ett eventuellt nytt besked, säger Jessica Danielsson.

– Men nu ska vi först lusläsa domen och sen får vi ta ställning till en eventuell överklagan.

Detta har hänt

Fullmäktige i Årjäng har beslutat att lägga ner högstadieskolan i Töcksfors och flytta de 120 eleverna till Silbodalskolan i Årjäng.

Samhällsutveckling i Töcksfors AB vill driva vidare högstadiet som friskola.

Källa: