2015-02-07 06:00

2015-02-07 09:21

Tullplanerna klara i höst

HÅN: Ny station förbereds sju år efter att nya E18 öppnades

Snart har hela sju år gått sedan E18 drogs utanför tullstationen i Hån. Men nu verkar ett nybygge vid gränsen ha kommit en bit på väg.
– Vi gör nu en vägplan för anslutningarna till och från den nya stationen och kommunen slutför detaljplanen för tomten.

Det säger Trafikverkets projektledare Martin Bergwall. I fjol upptäcktes det att vägen lutar så pass mycket i området att det eventuellt skulle behövas en planskild trafiklösning för in- och utfarterna.

– Vår bedömning nu är att det räcker med vanliga avkörningsfält i backen ner mot tullstationen eftersom i stort sett ingen trafik sedan ska västerut.

Den stora avkörningsfilen blir cirka 200 meter. Dessutom planeras det för en accelerationsfil och kontrollfickor. Totalt är kostnaderna beräknade till cirka 10 miljoner kronor.

– Vi gör en vägplan för detta som vi räknar med att skicka till fastställelse i maj. Upp till ett halvår kan det ta, säger Martin Bergwall.

Samtidigt jobbar Årjängs kommun med detaljplanen för tomten.

– Vi är i granskningsskedet och hoppas att den kan antas före sommaren. Tomten är cirka sju hektar stor och planen möjliggör både för tullstation och spedition, säger kommunarkitekten Angelika Lunnari.

Tar ett år

När förberedelsearbetena är klara kan Tullverket gå i gång med sitt arbete.

– Då startar vi vår så kallade EU-upphandling för vem som får bygga stationen som är kostnadsberäknad till 50–60 miljoner kronor. Byggtiden ligger på drygt ett år, säger Thomas Börjesson, konsult åt Tullverket.

Personalen vid Tullen i Hån är mycket luttrad när det gäller nybygget.

– Det har talats om det i åratal utan att något har hänt. Dagens situation med en station som ligger helt fel påverkar oss oerhört negativt. Vi har dagligen lastbilar som passerar förbi på nya E18 för att de missar avfarten eller försöker smita förbi, säger Roger Nilsson, chef för gränsskyddsgruppen vid tullen i Hån.

– Att bygget tagit sådan tid beror på en rad problem och att många parter varit inblandade, säger Börjesson.

Det säger Trafikverkets projektledare Martin Bergwall. I fjol upptäcktes det att vägen lutar så pass mycket i området att det eventuellt skulle behövas en planskild trafiklösning för in- och utfarterna.

– Vår bedömning nu är att det räcker med vanliga avkörningsfält i backen ner mot tullstationen eftersom i stort sett ingen trafik sedan ska västerut.

Den stora avkörningsfilen blir cirka 200 meter. Dessutom planeras det för en accelerationsfil och kontrollfickor. Totalt är kostnaderna beräknade till cirka 10 miljoner kronor.

– Vi gör en vägplan för detta som vi räknar med att skicka till fastställelse i maj. Upp till ett halvår kan det ta, säger Martin Bergwall.

Samtidigt jobbar Årjängs kommun med detaljplanen för tomten.

– Vi är i granskningsskedet och hoppas att den kan antas före sommaren. Tomten är cirka sju hektar stor och planen möjliggör både för tullstation och spedition, säger kommunarkitekten Angelika Lunnari.

Tar ett år

När förberedelsearbetena är klara kan Tullverket gå i gång med sitt arbete.

– Då startar vi vår så kallade EU-upphandling för vem som får bygga stationen som är kostnadsberäknad till 50–60 miljoner kronor. Byggtiden ligger på drygt ett år, säger Thomas Börjesson, konsult åt Tullverket.

Personalen vid Tullen i Hån är mycket luttrad när det gäller nybygget.

– Det har talats om det i åratal utan att något har hänt. Dagens situation med en station som ligger helt fel påverkar oss oerhört negativt. Vi har dagligen lastbilar som passerar förbi på nya E18 för att de missar avfarten eller försöker smita förbi, säger Roger Nilsson, chef för gränsskyddsgruppen vid tullen i Hån.

– Att bygget tagit sådan tid beror på en rad problem och att många parter varit inblandade, säger Börjesson.