2015-02-02 14:23

2015-02-02 14:45

Nu tänds gatljusen igen

ÅRJÄNG

På tisdag tänds gatljusen i Årjäng igen. Efter över ett halvår har Trafikverket svarat på Årjängs kommuns skrivelse angående gatubelysning och är beredda att ta på sig delar av ansvaret.

Årjängs kommun delar inte Trafikverkets bedömningsgrund som baseras enbart på trafikmängden på de aktuella sträckorna.

Man anser att det även bör tas hänsyn till aspekter såsom antal boende i området, förekomst av skolor och busshållplatser.

Därför tänds nu gatljusen på tisdag.

- Belysningsfrågan har diskuterats i samband med budgeten i flera år men då har vi inte lyckats få Trafikverket att ta ansvar för frågan. Det är en stor framgång att trafikverket äntligen medgivit att de har ansvar för belysningen av sina vägar.  Det är viktigt att ta hänsyn till fler faktorer än bara än bara trafikmängden, därför tänder vi gatubelysningen även om det innebär att vi från kommunen får ta en del av kostnaden, säger Daniel Schützer, kommunstyrelsens ordförande (S) i ett pressmeddelande.

Årjängs kommun delar inte Trafikverkets bedömningsgrund som baseras enbart på trafikmängden på de aktuella sträckorna.

Man anser att det även bör tas hänsyn till aspekter såsom antal boende i området, förekomst av skolor och busshållplatser.

Därför tänds nu gatljusen på tisdag.

- Belysningsfrågan har diskuterats i samband med budgeten i flera år men då har vi inte lyckats få Trafikverket att ta ansvar för frågan. Det är en stor framgång att trafikverket äntligen medgivit att de har ansvar för belysningen av sina vägar.  Det är viktigt att ta hänsyn till fler faktorer än bara än bara trafikmängden, därför tänder vi gatubelysningen även om det innebär att vi från kommunen får ta en del av kostnaden, säger Daniel Schützer, kommunstyrelsens ordförande (S) i ett pressmeddelande.