2015-01-11 11:09

2015-01-20 23:18

Överklagar lägenhetsplaner

ÅRJÄNG: Översiktsplan för Kyrkerud-Strand

Politikerna vill bygga 75 nya lägenheter i området Kyrkerud-Strand. Nu överklagar markägarna fullmäktiges beslut.

Nyligen klubbade kommunfullmäktige en fördjupad översiktplan för Kyrkerud-Strand. Området sträcker sig från Kyrkeruds folkhögskola i väst, till Strand i öst.

Politikerna vill bygga småhus eller mindre flerfamiljhus, totalt 75 lägenheter.

Men det vill inte markägarna, som överklagar beslutet:

– Så gott som samtliga invånare i Strand har protesterat mot översiktsplanens genomförande genom inlämnade skrivelser. Trots protesterna antog kommunfullmäktige översiktsplanen utan att inbjuda till dialog, menar Björn Fjällman, ombud för markägarna.

– Man kan få uppfattningen att kommunen inte bryr sig om vad dess berörda invånare tycker.

Inte förvånad

Årjängs kommunalråd Daniel Schützer (S) delar inte markägarnas uppfattning:

– Så är det verkligen inte. Vi har haft samråd, utställningar och alla har fått möjlighet att yttra sig. Planförfarandet har gått till på precis samma sätt som i alla liknande ärenden. Vi har också lyssnat på synpunkterna innan fullmäktige tog ett politiskt enigt beslut.

Han är inte förvånad över att översiktsplanen överklagas.

– Det är väldigt vanligt och synpunkten ”bygg gärna, men inte hos mig”, framkommer ofta i den här typen av ärenden.

Daniel Schützer menar att politikerna måste se till hela kommunens utveckling:

– Vår uppgift är att se till hela kommunens möjlighet att växa.

Nyligen klubbade kommunfullmäktige en fördjupad översiktplan för Kyrkerud-Strand. Området sträcker sig från Kyrkeruds folkhögskola i väst, till Strand i öst.

Politikerna vill bygga småhus eller mindre flerfamiljhus, totalt 75 lägenheter.

Men det vill inte markägarna, som överklagar beslutet:

– Så gott som samtliga invånare i Strand har protesterat mot översiktsplanens genomförande genom inlämnade skrivelser. Trots protesterna antog kommunfullmäktige översiktsplanen utan att inbjuda till dialog, menar Björn Fjällman, ombud för markägarna.

– Man kan få uppfattningen att kommunen inte bryr sig om vad dess berörda invånare tycker.

Inte förvånad

Årjängs kommunalråd Daniel Schützer (S) delar inte markägarnas uppfattning:

– Så är det verkligen inte. Vi har haft samråd, utställningar och alla har fått möjlighet att yttra sig. Planförfarandet har gått till på precis samma sätt som i alla liknande ärenden. Vi har också lyssnat på synpunkterna innan fullmäktige tog ett politiskt enigt beslut.

Han är inte förvånad över att översiktsplanen överklagas.

– Det är väldigt vanligt och synpunkten ”bygg gärna, men inte hos mig”, framkommer ofta i den här typen av ärenden.

Daniel Schützer menar att politikerna måste se till hela kommunens utveckling:

– Vår uppgift är att se till hela kommunens möjlighet att växa.