2014-12-31 06:00

2015-01-20 22:40

Klubbat Kommunfullmäktige i Årjäng

KLUBBAT

Översiktsplan för Kyrkerud-Strand

Politikerna har klubbat igenom en fördjupad översiktplan för området Kyrkerud-Strand. Förslaget har varit ute på samråd under våren.

Syftet med planen är att Årjängs tätort ska utvecklas och att fler bostäder, främst för året-runt-boende, ska byggas i tätortens närområde.

Interpellation om hyrbilar

Varför valde kommunen hyrbilar i stället för leasingbilar? Det undrar moderaten Börje Liviken i en interpellation ställd till förra kommunalrådet Katarina Johannesson (C). Liviken vill även få svar på varför budgeterade kostnader överskridits. Katarina Johannesson förväntas svara på frågorna i samband med fullmäktige den 23 februari.

Ny detaljplan för Töcksmarks-Bön

Töcksfors shoppingcenter planerar för en ny in- och utfart till handelsområdet. För att denna ska kunna bli av krävs att den tidigare detaljplanen upphävs och att en ny detaljplan godkänns. Fullmäktige ställer sig positiv till framtagandet av en ny detaljplan under förutsättning att shoppingcentret anlitar en konsult och själv bekostar arbetet. Den nya detaljplanen väntas kunna antas under tredje kvartalet 2015.

Två SD-ledamöter hoppar av

Ivar Torevik utsågs till SD-ledamot i fullmäktige efter att Sverigedemokraten Jarl Luthander valt att lämna sitt uppdrag. Men inte heller Ivar Torevik vill vara fullmäktigeledamot och han entledigas nu från uppdraget. Samtidigt avsäger sig Lennart Gustafsson sig uppdraget som ersättare i fullmäktige för SD. Begäran om ny sammanräkning skickas nu till Länsstyrelsen. SD fick tre mandat i fullmäktige efter valet i höst.

Översiktsplan för Kyrkerud-Strand

Politikerna har klubbat igenom en fördjupad översiktplan för området Kyrkerud-Strand. Förslaget har varit ute på samråd under våren.

Syftet med planen är att Årjängs tätort ska utvecklas och att fler bostäder, främst för året-runt-boende, ska byggas i tätortens närområde.

Interpellation om hyrbilar

Varför valde kommunen hyrbilar i stället för leasingbilar? Det undrar moderaten Börje Liviken i en interpellation ställd till förra kommunalrådet Katarina Johannesson (C). Liviken vill även få svar på varför budgeterade kostnader överskridits. Katarina Johannesson förväntas svara på frågorna i samband med fullmäktige den 23 februari.

Ny detaljplan för Töcksmarks-Bön

Töcksfors shoppingcenter planerar för en ny in- och utfart till handelsområdet. För att denna ska kunna bli av krävs att den tidigare detaljplanen upphävs och att en ny detaljplan godkänns. Fullmäktige ställer sig positiv till framtagandet av en ny detaljplan under förutsättning att shoppingcentret anlitar en konsult och själv bekostar arbetet. Den nya detaljplanen väntas kunna antas under tredje kvartalet 2015.

Två SD-ledamöter hoppar av

Ivar Torevik utsågs till SD-ledamot i fullmäktige efter att Sverigedemokraten Jarl Luthander valt att lämna sitt uppdrag. Men inte heller Ivar Torevik vill vara fullmäktigeledamot och han entledigas nu från uppdraget. Samtidigt avsäger sig Lennart Gustafsson sig uppdraget som ersättare i fullmäktige för SD. Begäran om ny sammanräkning skickas nu till Länsstyrelsen. SD fick tre mandat i fullmäktige efter valet i höst.