2014-12-22 14:21

2015-01-20 22:45

Låg pension för Årjängsborna

ÅRJÄNG

Årjängsborna har i genomsnitt låg total pension, 12 008 kronor i snittpension.

Årjäng hamnar på en tionde plats i Pensionsmyndighetens sammanställning bland kommunerna med lägst genomsnittlig total pension för 2012.

Den totala pensionen var i genomsnitt högst i Stockholms län och lägst i många glesbygdskommuner, främst i Västra Götaland och kommuner som Färgelanda och Dals Ed.

Nästa år får pensionärer en genomsnittlig ökning av sin totala pension med cirka 100 kronor i snitt per månad efter skatt.

Pensionsmyndighetens nya analys visar på stora lokala skillnader i jämlikhet. I glesbygden har pensionärer med hög inkomst dubbelt så mycket som de med låg inkomst, medan höginkomstpensionärer i storstäderna har fyra gånger så hög pension som de med låg.

Årjäng hamnar på en tionde plats i Pensionsmyndighetens sammanställning bland kommunerna med lägst genomsnittlig total pension för 2012.

Den totala pensionen var i genomsnitt högst i Stockholms län och lägst i många glesbygdskommuner, främst i Västra Götaland och kommuner som Färgelanda och Dals Ed.

Nästa år får pensionärer en genomsnittlig ökning av sin totala pension med cirka 100 kronor i snitt per månad efter skatt.

Pensionsmyndighetens nya analys visar på stora lokala skillnader i jämlikhet. I glesbygden har pensionärer med hög inkomst dubbelt så mycket som de med låg inkomst, medan höginkomstpensionärer i storstäderna har fyra gånger så hög pension som de med låg.