2014-12-19 17:39

2015-01-20 23:11

LIS-områden nyhet i översiktsplanen

ÅRJÄNG: Nu får Årjängsborna tycka till

Nu ställs förslaget till ny översiktsplan för Årjäng ut. En nyhet är 36 utpekade LIS-områden.

Som NWT skrev i våras har det snart gått 25 år sedan Årjäng tog fram en ny översiktsplan. Nu finns ett förslag som ställs ut på flera olika platser i kommunen fram till februari.

Nytt i den här översiktsplanen är så kallade LIS-områden: landsutveckling i strandnära lägen.

– Det handlar om 36 föreslagna områden utspridda i kommunen, från Östra Silen till Dano-området, säger kommunarkitekt Angelika Lunnari.

– Arbetet med att ta fram LIS-områden har pågått i några år och områdena har tagits fram med hjälp av byalag, hembygdsföreningar och markägare.

Kriterierna för områdena är bland annat att de ska vara tillgängliga och ligga i närheten av lokal service.

Länsstyrelsen kommer i remisskedena att se över kommunens förslag till LIS-områden och utifrån sitt perspektiv bedöma om det är ett lämpligt område eller inte.

Niondeklassare

En annan nyhet är att högstadieelever medverkat i att ta fram förslaget till översiktsplan.

– Dåvarande niondeklassare i Årjäng och Töcksfors fick i våras svara på ett antal frågor om exempelvis vad som skulle få dem att stanna kvar i Årjäng i framtiden. Deras svar finns med som underlag i texten till översiktplanen, säger Angelika Lunnari.

Vad svarade niondeklassarna?

– En del ville se handeln mer utspridd i kommunen och inte enbart centrerad till Töcksfors, flera ville också få ett Mc Donalds till Årjäng. Många ville också få fler mötesplatser för unga i kommunen.

Översiktsplanen ställs bland annat ut på biblioteken i Årjäng och Töcksfors liksom hos lanthandlarna i Svensbyn och i Östervallskog.

– Dessutom sker fem samrådsmöten i exempelvis Holmedal, Årjäng, Töcksfors och Blomskog. Alla synpunkter ska därefter sammanställas, säger Angelika Lunnari.

Den nya översiktsplanen antas av kommunfullmäktige senare i vår.

Mer information om samrådsmötena och utställningsplatser finns på kommunens hemsida.

Som NWT skrev i våras har det snart gått 25 år sedan Årjäng tog fram en ny översiktsplan. Nu finns ett förslag som ställs ut på flera olika platser i kommunen fram till februari.

Nytt i den här översiktsplanen är så kallade LIS-områden: landsutveckling i strandnära lägen.

– Det handlar om 36 föreslagna områden utspridda i kommunen, från Östra Silen till Dano-området, säger kommunarkitekt Angelika Lunnari.

– Arbetet med att ta fram LIS-områden har pågått i några år och områdena har tagits fram med hjälp av byalag, hembygdsföreningar och markägare.

Kriterierna för områdena är bland annat att de ska vara tillgängliga och ligga i närheten av lokal service.

Länsstyrelsen kommer i remisskedena att se över kommunens förslag till LIS-områden och utifrån sitt perspektiv bedöma om det är ett lämpligt område eller inte.

Niondeklassare

En annan nyhet är att högstadieelever medverkat i att ta fram förslaget till översiktsplan.

– Dåvarande niondeklassare i Årjäng och Töcksfors fick i våras svara på ett antal frågor om exempelvis vad som skulle få dem att stanna kvar i Årjäng i framtiden. Deras svar finns med som underlag i texten till översiktplanen, säger Angelika Lunnari.

Vad svarade niondeklassarna?

– En del ville se handeln mer utspridd i kommunen och inte enbart centrerad till Töcksfors, flera ville också få ett Mc Donalds till Årjäng. Många ville också få fler mötesplatser för unga i kommunen.

Översiktsplanen ställs bland annat ut på biblioteken i Årjäng och Töcksfors liksom hos lanthandlarna i Svensbyn och i Östervallskog.

– Dessutom sker fem samrådsmöten i exempelvis Holmedal, Årjäng, Töcksfors och Blomskog. Alla synpunkter ska därefter sammanställas, säger Angelika Lunnari.

Den nya översiktsplanen antas av kommunfullmäktige senare i vår.

Mer information om samrådsmötena och utställningsplatser finns på kommunens hemsida.

En avsiktsförklaring

Alla kommuner ska ha en översiktsplan.

Planen är kommunens ”avsiktsförklaring” av den fysiska miljön.

Den är vägledande, till exempel när kommunen prövar bygglov, men inte juridiskt bindande.