2015-08-03 15:34

2015-08-03 15:40

Konkurserna minskar med en femtedel

Ekonomi: Företagskonkurs

Antalet företagskonkurser i Sverige sjönk drastiskt under juli. I jämförelse med juli 2014 minskade konkurserna med 18 procent.

Sammanlagt gick 384 företag i konkurs under juli i jämförelse med 466 stycken förra året.

Framförallt Fastighetssektorn och Byggindustrin blomstrar. Sämre går det för Restaurang och hotell där konkurserna har ökat sedan förra sommaren.

Trenden går att urskilja i nästan samtliga län förutom Gotland, Norrbotten, Uppsala och Jämtlands län där konkurserna har ökat.

 

Antalet företagskonkurser i Sverige sjönk drastiskt under juli. I jämförelse med juli 2014 minskade konkurserna med 18 procent.

Sammanlagt gick 384 företag i konkurs under juli i jämförelse med 466 stycken förra året.

Framförallt Fastighetssektorn och Byggindustrin blomstrar. Sämre går det för Restaurang och hotell där konkurserna har ökat sedan förra sommaren.

Trenden går att urskilja i nästan samtliga län förutom Gotland, Norrbotten, Uppsala och Jämtlands län där konkurserna har ökat.