2018-02-14 11:37

2018-02-14 11:39

Tummen ned för H&M:s Cirkusshow

Ekonomi

H&M-aktien sjunker drygt 2 procent på börsen efter första halvan av den krisstämplade klädjättens kapitalmarknadsdag på Cirkus i Stockholm. De som hade hoppats på stora förändringar i H&M:s strategi fick inte mycket av bolaget.

Styrelseordförande Stefan Persson inledde den historiska showen på Cirkus, som är H&M:s första kapitalmarknadsdag någonsin. Han sade sig förstå behovet av mer insyn i hur det går för olika delar av H&M mot bakgrund av den stora omställning klädbranschen genomgår just nu.

– Särskilt då vi har ett utmanande år bakom oss, tillade han.

Sedan äntrade sonen och H&M:s vd Karl-Johan Persson scenen för att presentera bolagsledningens syn på läget och ge en bild av planerna framöver.

Har genomtänkt plan

Han konstaterade att H&M som alla i branschen pressas av e-handelsjättar som Amazon och Alibaba samtidigt som nya affärsmodeller och nischade spelare på klädmarknaden utgör ett växande problem för etablerade kedjor.

– Men vi har en genomtänkt plan för framtiden, sade Karl-Johan Persson.

Av presentationen framgår att det stora problemet för H&M-koncernen finns i det egna varumärkets etablerade butiker, där tillväxten stannat av och lönsamheten pressas.

– Vi har inte förbättrat vårt kunderbjudande tillräckligt under de senaste åren, sade Persson.

För stora lager

Fjolårets svaga försäljningsutveckling i butiksnätet har samtidigt byggt upp ett stort lager av osålda produkter, vilket binder kapital- Detta kommer att åtgärdas, lovar Persson.

Den som hade hoppats på mer drastiska nyheter vad gäller strategin framåt för det H&M fick inte mycket av Perssons dragning.

– Vi är på en stor marknad. Den växer och går igenom en stor omställning där det finns mycket osäkerhet. Men vi tror att modellen vi har är en vinnande modell, sade Persson.

Han tillade att problemet är den svaga försäljningsutvecklingen i etablerade H&M-butiker.

– Den har inte motsvarat våra förväntningar och är inte bra. Detta är något vi jobbar hårt med att korrigera, sade Persson.

– Vi vet varför och vi vet hur vi ska förbättra oss, tillade han.

Inför dragningen redovisade H&M nya siffror för onlineförsäljningen, som nu uppgår till 12,5 procent av den totala försäljningen. Men det är stora skillnader i olika delar och i olika länder, med nivåer på 19-26 procent onlineförsäljning på den nordiska marknaden och i länder som Storbritannien, Nederländerna och Tyskland.

Stänger butiker

Koncernens nya affärer, som klädmärket Cos, har samtidigt en väsentligt högre onlineförsäljning än kärnverksamheten i H&M.

H&M-aktien, hade inför kapitalmarknadsdagen rasat 16 procent sedan årsskiftet, har på två år förlorat över 60 procent av sitt värde till drygt 141 kronor - den lägsta kursen sedan slutet av 2008.

Utgallring av olönsamma butiker är ett tema i strategin framåt enligt H&M. Under innevarande räkenskapsår, som avslutas i november, räknar H&M med att stänga 170 butiker. Netto beräknas det sänka butikstillväxten till 220, vilket är den lägsta butikstillväxten sedan 2010.

I fjol öppnades netto 388 nya H&M-butiker.

  • TT