2018-02-14 14:40

2018-02-14 14:42

Stigande USA-inflation skrämmer ner börsen

Ekonomi

Den amerikanska inflationen stiger snabbare än väntat. Effekten blev tydligt stigande räntor och fallande aktiekurser.

De amerikanska konsumentpriserna steg med 0,5 procent mellan december och januari, enligt statistik från arbetsmarknadsdepartementet.

Det var betydligt högre än väntade plus 0,3 procent, enligt ekonomernas prognoser.

På årsbasis ligger inflationen därmed på 2,1 procent mot förväntade 1,9 procent.

Effekten blev omedelbar. Marknadsräntorna stiger och aktiebörserna tappar mark. Stockholmsbörsens breda OMXS-index låg strax innan på plus 0,7 procent, men föll raskt ner till svagt minus.

Rädslan för stigande inflation var det som i förra veckan fick aktiebörserna att rasa.

  • TT