2018-02-14 10:09

2018-02-14 10:11

Riksbanken rör inte räntan

Ekonomi

Som väntat låter Riksbanken styrränta vara oförändrad på - 0,5 procent. Räntebanan lämnas också oförändrad. Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig dock mot beslutet att hålla styrräntan oförändrad.

Sedan februari 2016 har styrräntan legat på minus 0,5 procent, vilket den nu fortsätter att göra.

Riksbanken skriver att tidpunkten för att när det är lämpligt att börja höja räntan i långsam takt närmar sig men det är viktigt att inte höja räntan för tidigt.

Dessutom påpekar man att de senaste nedgångarna på aktiemarknaderna inte ändrar bilden av goda konjunkturutsikter.

– Verbalt lägger Riksbanken räntehöjningen aningen längre fram, men i räntebanan ligger den kvar på samma tidpunkt, konstaterar Nordeas chefsekonom Annika Winsth.

Däremot reviderar Riksbanken ned inflationsprognosen något - främst under 2018 och gör bedömningen att från 2019 väntas inflationen vara nära två procent.

Behöver sänka prognosen ytterligare

Annika Winsth tror att Riksbanken kommer att behöva sänka prognosen för inflationen ytterligare. Om inte Riksbanken helt släpper fixeringen vid inflationsmålet på 2 procent så tyder det på att räntehöjningen dröjer ytterligare, påpekar hon.

– Men Stefan Ingves sitter kvar och penningpolitiken är väldigt akademiskt styrd mot inflationsmålet på 2 procent, kosta vad det vill.

Vice riksbankschef Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet att hålla reporäntan oförändrad. Han ville ha en höjning av reporäntan till â’0,25 procent, detta med hänvisning till den starka ekonomiska utvecklingen.

Ingves influensasjuk

– Intressant var också att Henry Ohlsson röstade för en höjning och tyckte att man skulle höja redan nu i februari, säger SEB:s räntestrateg Lina Fransson.

Riksbankschef Stefan Ingves har influensa och är inte med vid dagens presskonferens som inleds kl 11, men har deltagit i beslutet. Han ersätts av vice riksbankschefen Per Jansson.

  • TT