2017-09-14 09:59

2017-09-14 10:02

L kritiserar amorteringsförslag

Ekonomi

Framtiden för Finansinspektionens (FI) förslag om skärpta amorteringskrav är osäker. Liberalerna sågar förslaget, och vill hellre se en nedtrappning av ränteavdragen, skriver Dagens Nyheter.

– Det kommer att slå mot unga, särskilt mot dem som inte har föräldrar med stora kapitaltillgångar, säger Mats Persson (L), som sitter i finansutskottet, till tidningen.

Skärpta krav skulle enligt förslaget, som måste godkännas av regeringen, innebära att den som tar ett nytt bolån som är större än 4,5 gånger hushållets inkomst måste öka sin amortering med en procentenhet jämfört med i dag.

– Det kommer också att minska rörligheten på bostadsmarknaden när äldre får svårare att köpa en ny bostad, säger Mats Persson.

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed är "mycket tveksam" till förslaget.

Flera remissinstanser har redan uttryckt kritik, bland dem LO och Svenska bankföreningen.

  • TT