2017-09-13 11:19

2017-09-13 11:22

Industriproduktionen steg inom EU

Ekonomi

Industriproduktionen i eurozonen steg 0,1 procent under juli månad jämfört med månaden innan, vilket också var i linje med Reuters enkät.

På årsbasis var ökningen 3,2 procent, något sämre än Reuters enkät vars bedömning var 3,4 procent.

  • TT-Reuters