2017-05-19 11:33

2017-05-19 11:36

Möte om hamnkonflikten

Arbetsmarknad

Hamnarbetarförbundet och APM Terminals gör ett nytt försök att lösa den segdragna konflikten i Göteborgs containerhamn. Om kompromissen misslyckas trappas konflikten upp i eftermiddag.

Konflikten i hamnen har pågått sedan i april förra året och har lett till en rad punktstrejker och blockader det senaste året.

Nu har facket dock begärt ett nytt möte, som ska hållas klockan 13.30 i eftermiddag.

– Vi fick en förhandlingsframställan sent i går där de begärt förhandling om möjliga kompromisslösningar kring avtalsfrågan, säger Annika Hilmersson, kommunikationschef på APM Terminals.

Peter Annerback, avdelningsordförande på Hamnarbetarförbundet, hoppas att parterna kan komma fram till en lösning som båda kan acceptera.

– Vi har en tanke med mötet, som jag förstås inte kan gå in på nu, säger han.

– Men självklart måste det bli en kompromiss. Ingen kan vinna på alla punkter, men båda sidor måste komma ur det här med hedern i behåll.

Hamnarbetarförbundet införde i måndags blockad mot övertidsarbete och nyanställningar. Klockan 16 i eftermiddag ska enligt tidigare planer arbetsgivarens svar, en lockout mot arbete på vardagskvällar och vardagsnätter, inledas.

Både blockaden och lockouten ska enligt parternas tidigare meddelanden pågå till den 30 juni.

  • TT