2015-02-19 12:58

2015-02-20 15:32

Sänkta boräntor i minusräntans spår

Handelsbanken och Danske Bank meddelar att de sänker sina bolåneräntor för i princip samtliga löptider.

Räntesänkningarna kommer en vecka efter det att Riksbanken sänkte reporäntan till -0,10 procent och lanserat ett program för stödköp av obligationer.

Handelsbanken sänker räntan på ett bolån med tre månaders bindningstid med 0,06 procentenheter till 2,10 procent och för ett femårigt lån sänks räntan med 0,20 procentenheter till 2,45 procent.

Danske Bank sänker samtidigt tremånadersräntan med 0,10 procetnenheter till 2,08 procent och femårsräntan med 0,20 procentenheter till 2,50 procent.

  • TT

Räntesänkningarna kommer en vecka efter det att Riksbanken sänkte reporäntan till -0,10 procent och lanserat ett program för stödköp av obligationer.

Handelsbanken sänker räntan på ett bolån med tre månaders bindningstid med 0,06 procentenheter till 2,10 procent och för ett femårigt lån sänks räntan med 0,20 procentenheter till 2,45 procent.

Danske Bank sänker samtidigt tremånadersräntan med 0,10 procetnenheter till 2,08 procent och femårsräntan med 0,20 procentenheter till 2,50 procent.

  • TT