2017-09-27 08:51

2017-09-27 08:51

Tack och lov för hästen!

KRÖNIKA: CISSI LEIBRING

Jag går i hästhagen och känner mig som John Wayne, åtminstone är gångstilen densamma. Jag har nämligen kommit igång med ridningen igen, efter ett längre uppehåll och av träningsvärken har jag blivit smått hjulbent.

Det är många muskler som varit i viloläge och ridning är en bra träningsform för hela kroppen. Så stannar jag upp och ser ut över landskapet och tänker på vilken tur att vi har hästarna. Värmland skulle verkligen vara än mer igenväxt utan hästarnas bete och allt foder som skördas till dem. Idag finns det ca 360 000 hästar i Sverige. Det gör oss till det näst häst-tätaste landet i Europa.

Hästen är också en viktig del för att bromsa urbaniseringen. Hästintresse är för många en viktig drivkraft för att flytta från stad till landsbygd, eller att man väljer att bo kvar på landsbygden.

Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket.

Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Samhällsekonomiskt ger hästnäringen upphov till en omsättning på totalt ca 45-50 miljarder kronor per år och 30 000 avlönade heltidsarbeten.

Men många gånger i debatter och på sportsidor etcetera glöms hästnäringen och ridsporten bort, eller osynliggörs. Det är märkligt. Ridning är ju en sport som passar gammal som ung och personer med funktionsnedsättning. Över en halvmiljon människor rider regelbundet och ridsport är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten. Ridning är även den näst största handikappidrotten.

Vid ridning använder man bägge hjärnhalvorna lika mycket och man använder lika mycket höger sidas muskler som vänsters. Det finns forskning på att patienter, som drabbats av stroke, mår bättre av ridning. Därför är det obegripligt att man inte inbegriper ridsport till avdragsgill friskvårdsförmån!

Idag kan anställda i Sverige få friskvårdbidrag om du till exempel vill spela hockey, curla eller bada örtbad. Men vid ridsport blir det nej. Det är klart en diskriminering och jag kan bara gissa vad som ligger bakom då ridsport är en klart kvinnodominerande sport! Här måste en förändring till och politiker måste ta sitt ansvar och förstå storheten och nyttan som ridsport och hästnäring ger och besluta därefter.

Ja, hästnäringen innefattar så många delar och även romantiken kan läggas till! För häromdagen när jag och äkta hälften var ute och red på Romeo och Peggy, så tog vi den lilla grusvägen som leder till ”Där Väst”. Det var kväll och solen var på väg ned. Plötsligt red maken upp jämsides och tittade mig i ögonen, gav mig ett varmt leende och sa:

– Så red de iväg tillsammans i solnedgången!

Ja, jag säger då det. Tack och lov för hästen!

Det är många muskler som varit i viloläge och ridning är en bra träningsform för hela kroppen. Så stannar jag upp och ser ut över landskapet och tänker på vilken tur att vi har hästarna. Värmland skulle verkligen vara än mer igenväxt utan hästarnas bete och allt foder som skördas till dem. Idag finns det ca 360 000 hästar i Sverige. Det gör oss till det näst häst-tätaste landet i Europa.

Hästen är också en viktig del för att bromsa urbaniseringen. Hästintresse är för många en viktig drivkraft för att flytta från stad till landsbygd, eller att man väljer att bo kvar på landsbygden.

Hästen är en viktig del i utvecklingen av den svenska landsbygden. Den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket.

Hästnäringen är det svenska jordbrukets fjärde största inkomstkälla. Samhällsekonomiskt ger hästnäringen upphov till en omsättning på totalt ca 45-50 miljarder kronor per år och 30 000 avlönade heltidsarbeten.

Men många gånger i debatter och på sportsidor etcetera glöms hästnäringen och ridsporten bort, eller osynliggörs. Det är märkligt. Ridning är ju en sport som passar gammal som ung och personer med funktionsnedsättning. Över en halvmiljon människor rider regelbundet och ridsport är, efter fotbollen, den näst största ungdomsidrotten. Ridning är även den näst största handikappidrotten.

Vid ridning använder man bägge hjärnhalvorna lika mycket och man använder lika mycket höger sidas muskler som vänsters. Det finns forskning på att patienter, som drabbats av stroke, mår bättre av ridning. Därför är det obegripligt att man inte inbegriper ridsport till avdragsgill friskvårdsförmån!

Idag kan anställda i Sverige få friskvårdbidrag om du till exempel vill spela hockey, curla eller bada örtbad. Men vid ridsport blir det nej. Det är klart en diskriminering och jag kan bara gissa vad som ligger bakom då ridsport är en klart kvinnodominerande sport! Här måste en förändring till och politiker måste ta sitt ansvar och förstå storheten och nyttan som ridsport och hästnäring ger och besluta därefter.

Ja, hästnäringen innefattar så många delar och även romantiken kan läggas till! För häromdagen när jag och äkta hälften var ute och red på Romeo och Peggy, så tog vi den lilla grusvägen som leder till ”Där Väst”. Det var kväll och solen var på väg ned. Plötsligt red maken upp jämsides och tittade mig i ögonen, gav mig ett varmt leende och sa:

– Så red de iväg tillsammans i solnedgången!

Ja, jag säger då det. Tack och lov för hästen!

  • CISSI LEIBRING