2017-09-27 09:07

2017-09-27 09:07

Investeringar lyfter konjunkturen – fördel aktier

KRÖNIKA: Henrik Moberg

För första gången på många år upplever världen en synkroniserad konjunkturuppgång, det vill säga alla regioner växer samtidigt. Gemensammare nämnare är fallande arbetslöshet, ökad utlåning och fortsatt låga räntor från centralbanker Det stora utropstecknet är Europa, som länge varit ett sorgebarn, där tillväxten tagit rejält fart.

Den globala konjunkturuppgången gjorde att kurserna på världen börser steg kraftigt första halvåret. Det var industribolagen som ledde uppgången och som, för första gången på många år, ökade sina volymer.

När sedan rapporterna för kvartal två kom, föll börsen mycket oväntat med nästan tio procent, trots positiva framtidssignaler och bra resultat. Nedgången förstärktes av ett kraftigt fall för dollarn, förnyad politisk osäkerhet vad gäller Nordkorea och problem för Trump på hemmaplan.

Att börsen faller när både rapporter och framtidsutsikter är ljusa är mycket ovanligt och borde tolkas som att marknaden tror att konjunkturnedgången är nära. Men det finns inga tecken på det, utan tvärtom. Ledande indikatorer som försvagade, som förväntat, efter det starka första halvåret har åter börjat stiga.

Eftersom börsen skall stiga i takt med vinstutvecklingen förefaller utvecklingen än mer ologisk. För 2017 förväntas vinsterna öka med ca tio procent och då bör också börsen stiga med tio procent. Till det kan läggas en direktavkastnings strax under fyra procent.

Efter två kvartal av starka volymökningar för industrin, efter flera år av stillastående eller fallande volymer, blev nog många oroliga att konjunkturtoppen var nära, vilket resulterade i branta fall för industribolag/börsen under sommaren.

Men det normala är att en industrikonjunktur pågår i flera år. Första året ökar bolagen produktionen, men maskiner förslits och flaskhalsar i produktionen uppstår. Följaktligen måste bolagen börja investera. När det sker blir konjunkturuppgången självförstärkande. Av allt att döma är det detta mönster som nu börjar skönjas, det vill säga investeringarna ökar. Det innebär att konjunkturuppgången kommer fortsätta 2018 och kanske även 2019.

Aktier gynnas när konjunkturen är god, både vinster och utdelningar ökar. Jag rekommenderar därför att man, i en portfölj med både aktier och räntor, har en övervikt i aktier.

 

Fotnot: Under vinjetten Dina Pengar ger företrädare för fem värmländska banker privatekonomiska tips:

Rådgivarna är: Fredrik Ekenberg, Handelsbanken, Jens Magnusson, SEB, Kristina Frid, SBAB, Anders Paulsson, Swedbank, Henrik Moberg, Danske Bank.

Den globala konjunkturuppgången gjorde att kurserna på världen börser steg kraftigt första halvåret. Det var industribolagen som ledde uppgången och som, för första gången på många år, ökade sina volymer.

När sedan rapporterna för kvartal två kom, föll börsen mycket oväntat med nästan tio procent, trots positiva framtidssignaler och bra resultat. Nedgången förstärktes av ett kraftigt fall för dollarn, förnyad politisk osäkerhet vad gäller Nordkorea och problem för Trump på hemmaplan.

Att börsen faller när både rapporter och framtidsutsikter är ljusa är mycket ovanligt och borde tolkas som att marknaden tror att konjunkturnedgången är nära. Men det finns inga tecken på det, utan tvärtom. Ledande indikatorer som försvagade, som förväntat, efter det starka första halvåret har åter börjat stiga.

Eftersom börsen skall stiga i takt med vinstutvecklingen förefaller utvecklingen än mer ologisk. För 2017 förväntas vinsterna öka med ca tio procent och då bör också börsen stiga med tio procent. Till det kan läggas en direktavkastnings strax under fyra procent.

Efter två kvartal av starka volymökningar för industrin, efter flera år av stillastående eller fallande volymer, blev nog många oroliga att konjunkturtoppen var nära, vilket resulterade i branta fall för industribolag/börsen under sommaren.

Men det normala är att en industrikonjunktur pågår i flera år. Första året ökar bolagen produktionen, men maskiner förslits och flaskhalsar i produktionen uppstår. Följaktligen måste bolagen börja investera. När det sker blir konjunkturuppgången självförstärkande. Av allt att döma är det detta mönster som nu börjar skönjas, det vill säga investeringarna ökar. Det innebär att konjunkturuppgången kommer fortsätta 2018 och kanske även 2019.

Aktier gynnas när konjunkturen är god, både vinster och utdelningar ökar. Jag rekommenderar därför att man, i en portfölj med både aktier och räntor, har en övervikt i aktier.

 

Fotnot: Under vinjetten Dina Pengar ger företrädare för fem värmländska banker privatekonomiska tips:

Rådgivarna är: Fredrik Ekenberg, Handelsbanken, Jens Magnusson, SEB, Kristina Frid, SBAB, Anders Paulsson, Swedbank, Henrik Moberg, Danske Bank.

  • Henrik Moberg