2017-09-13 11:04

2017-09-13 11:04

Nya taxeringsvärden för småhus

BOENDE: Stark prisutveckling ligger bakom

Inom kort kommer ägare till 2,4 miljoner småhus få ett förslag till nytt taxeringsvärde eller en deklaration inför småhustaxeringen 2018.

I snitt beräknas taxeringsvärdena öka med 26 procent, men det varierar stort över landet.

I Värmland blir den genomsnittliga ökningen 16 procent. Störst är ökningen på småhus i Stockholm (38 procent) och minst har ökningen varit i Blekingen med 11 procent.

Det är Skatteverket som fastställer de genomsnittliga värdenivåerna för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under perioden 2014-2016.

Och enligt reglerna ska taxeringsvärdet på en fastighet motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

De flesta får nytt förslag

– Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Under måndagen öppnade tjänsten för fastighetsdeklaration av småhus.

Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 1 november 2017.

De som har en digital brevlåda kommer att få ett brev från Skatteverket i denna. Där finns sedan mer information om värde och deklaration.

– De allra flesta får ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om alla uppgifter stämmer behöver man inte göra något, och ger därmed sitt tysta godkännande,

De som inte har en digital brevlåda kommer att få en pappersblankett som börjar skickas ut den 26 september.

I snitt beräknas taxeringsvärdena öka med 26 procent, men det varierar stort över landet.

I Värmland blir den genomsnittliga ökningen 16 procent. Störst är ökningen på småhus i Stockholm (38 procent) och minst har ökningen varit i Blekingen med 11 procent.

Det är Skatteverket som fastställer de genomsnittliga värdenivåerna för småhus av olika ålder och standard efter de försäljningar som gjorts i närområdet under perioden 2014-2016.

Och enligt reglerna ska taxeringsvärdet på en fastighet motsvara 75 procent av den genomsnittliga värdenivån för liknande fastigheter.

De flesta får nytt förslag

– Prisutvecklingen har varit stark i hela landet under den här perioden, säger Jerker Wesslén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Under måndagen öppnade tjänsten för fastighetsdeklaration av småhus.

Sista dag att deklarera eller ändra i förslaget till nytt taxeringsvärde är den 1 november 2017.

De som har en digital brevlåda kommer att få ett brev från Skatteverket i denna. Där finns sedan mer information om värde och deklaration.

– De allra flesta får ett förslag till beslut om nytt taxeringsvärde. Om alla uppgifter stämmer behöver man inte göra något, och ger därmed sitt tysta godkännande,

De som inte har en digital brevlåda kommer att få en pappersblankett som börjar skickas ut den 26 september.