2017-09-11 11:15

2017-09-11 11:15

Många unga i arbete

VÄRMLAND

Fler ungdomar kommer ut i arbete i Värmland, jämfört med riket i stort.

Det visar Arbetsförmedlingen statistik från augusti månad.

I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt under föregående månad, 1,7 respektive 1,1 procent. De flesta av de som fick jobb hade också en gymnasieutbildning eller högre utbildning, vilket enligt Arbetsförmedlingen visar på att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.

– Konjunkturen fortsätter att vara stark och efterfrågan på arbetskraft med främst yrkesinriktad gymnasieutbildning är hög i länet, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Totalt var det 238 personer i åldern 18–24 som vid månadsslutet hade gått från arbetslöshet till arbete. Av dessa hade 74 procent en gymnasieutbildning, 32 procent hade en utbildning inom teknik och tillverkning och 19 procent var utbildade inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Analysen visar också att tiden som arbetslös blir kortare om det finns en gymnasieutbildning eller högre utbildning.

– Men det behövs fler yrkesinriktade utbildningsplatser inom såväl gymnasiet, vuxenskolan som högskolan om vi ska få den arbetskraft arbetsmarknaden behöver. När regeringen nu anslår mer medel för utbildning, är det viktigt att analysera arbetsmarknadens behov framöver i varje kommun för att dimensionera insatserna mot rätt branscher, yrken och arbetsuppgifter, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Under augusti var 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa, jämfört med 8,0 under samma månad 2016. 1 373 personer fick arbete och 20 personer varslades om uppsägning.

Det visar Arbetsförmedlingen statistik från augusti månad.

I förhållande till arbetskraften var omsättningen till arbete bland unga högre i länet än i hela landet i genomsnitt under föregående månad, 1,7 respektive 1,1 procent. De flesta av de som fick jobb hade också en gymnasieutbildning eller högre utbildning, vilket enligt Arbetsförmedlingen visar på att utbildning är en viktig nyckel till arbetsmarknaden.

– Konjunkturen fortsätter att vara stark och efterfrågan på arbetskraft med främst yrkesinriktad gymnasieutbildning är hög i länet, säger arbetsmarknadsanalytiker Fredrik Mörtberg.

Totalt var det 238 personer i åldern 18–24 som vid månadsslutet hade gått från arbetslöshet till arbete. Av dessa hade 74 procent en gymnasieutbildning, 32 procent hade en utbildning inom teknik och tillverkning och 19 procent var utbildade inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration. Analysen visar också att tiden som arbetslös blir kortare om det finns en gymnasieutbildning eller högre utbildning.

– Men det behövs fler yrkesinriktade utbildningsplatser inom såväl gymnasiet, vuxenskolan som högskolan om vi ska få den arbetskraft arbetsmarknaden behöver. När regeringen nu anslår mer medel för utbildning, är det viktigt att analysera arbetsmarknadens behov framöver i varje kommun för att dimensionera insatserna mot rätt branscher, yrken och arbetsuppgifter, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Under augusti var 7,6 procent var inskrivna som arbetslösa, jämfört med 8,0 under samma månad 2016. 1 373 personer fick arbete och 20 personer varslades om uppsägning.