2017-09-08 17:51

2017-09-08 17:51

Attitydproblem sinkar företag

FÖRETAGANDE: "Måste hitta bättre system"

Det går fortsatt bra för småföretagen i Värmland. Men det finns ändå små orosmoln på himlen framöver.

Det visar årets Småföretagsbarometer som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen för de värmländska småföretagen ligger över riksgenomsnittet och företagen förväntar sig dessutom att utvecklingen kommer att förbättras ännu mer det kommande året.

– Sammanfattningsvis ser det bra ut i Värmland. Vi har haft en högkonjunktur som märkts under de senaste åren, säger Anna Hedberg, regionchef för Företagarna Värmland.

Men allt är ändå inte positivt för företagen i länet. Tillväxttakten för orderingång har mattats i länet och ligger under rikssnittet, men här förväntar sig länets företagare att omsättningen ska öka under det kommande året. Dock har ungefär hälften av de 113 tillfrågade företagen:

– Tvingats tacka nej till en order de senaste åren för att de har så mycket att göra.

Är man nöjd med det eller är det ett problem?

– En del är nöjda när en viss nivå har nåtts, och att växa krävs mycket av styrelse och ledning, för då måste man anställa, investera och bygga ut.

Och att växa som företag är något som en allt färre, jämfört med föregående år, skara företag säger sig ha goda utsikter till att göra. Med att växa innebär alltså från att anställa fler, till att investera och slå sig in på nya marknader.

– Många företagare har kunnat investera mer under högkonjunkturen, men ett hinder för många är att hitta kompetent personal när man vill anställa, säger Anna Hedberg.

Den största svårigheten när man ska hitta lämplig arbetskraft är att det finns en felaktig attityd hos de sökande.

Vad kan man göra åt det?

– Det gäller att vi i Företagarna och företagarna själva måste bli bättre med att vara med i utbildningsväsendet och berättad vad som krävs för att jobba på en viss arbetsplats, som industrin. Det är till exempel ingen smutsig plats längre. Så att sammanfoga skola och näringsliv är en väg.

Andra problem är att det är felaktig kompetens eller dåliga matchningsproblem kring sökande.

– Ska vi kunna utveckla våra företag så måste man ha kompetent personal och att hitta ett bättre system för det.

Om ett år är det val, hur ska ni arbete med de här frågorna fram till dess?

– Vi ska ha en valupptakt under hösten, och frågor som kommer att komma upp är säkra kompetensen, sänka arbetsgivaravgifterna och förenkla och sänka skatterna på företagande. För till syvende och sist handlar det om att kunna vara ett lönsamt företag.

Det visar årets Småföretagsbarometer som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

Konjunkturen för de värmländska småföretagen ligger över riksgenomsnittet och företagen förväntar sig dessutom att utvecklingen kommer att förbättras ännu mer det kommande året.

– Sammanfattningsvis ser det bra ut i Värmland. Vi har haft en högkonjunktur som märkts under de senaste åren, säger Anna Hedberg, regionchef för Företagarna Värmland.

Men allt är ändå inte positivt för företagen i länet. Tillväxttakten för orderingång har mattats i länet och ligger under rikssnittet, men här förväntar sig länets företagare att omsättningen ska öka under det kommande året. Dock har ungefär hälften av de 113 tillfrågade företagen:

– Tvingats tacka nej till en order de senaste åren för att de har så mycket att göra.

Är man nöjd med det eller är det ett problem?

– En del är nöjda när en viss nivå har nåtts, och att växa krävs mycket av styrelse och ledning, för då måste man anställa, investera och bygga ut.

Och att växa som företag är något som en allt färre, jämfört med föregående år, skara företag säger sig ha goda utsikter till att göra. Med att växa innebär alltså från att anställa fler, till att investera och slå sig in på nya marknader.

– Många företagare har kunnat investera mer under högkonjunkturen, men ett hinder för många är att hitta kompetent personal när man vill anställa, säger Anna Hedberg.

Den största svårigheten när man ska hitta lämplig arbetskraft är att det finns en felaktig attityd hos de sökande.

Vad kan man göra åt det?

– Det gäller att vi i Företagarna och företagarna själva måste bli bättre med att vara med i utbildningsväsendet och berättad vad som krävs för att jobba på en viss arbetsplats, som industrin. Det är till exempel ingen smutsig plats längre. Så att sammanfoga skola och näringsliv är en väg.

Andra problem är att det är felaktig kompetens eller dåliga matchningsproblem kring sökande.

– Ska vi kunna utveckla våra företag så måste man ha kompetent personal och att hitta ett bättre system för det.

Om ett år är det val, hur ska ni arbete med de här frågorna fram till dess?

– Vi ska ha en valupptakt under hösten, och frågor som kommer att komma upp är säkra kompetensen, sänka arbetsgivaravgifterna och förenkla och sänka skatterna på företagande. För till syvende och sist handlar det om att kunna vara ett lönsamt företag.