2017-09-06 06:00

2017-09-06 06:00

Underliggande positivt

KRÖNIKA

Som jag skrev i förra krönikan är inramningen gynnsam för börsen, men att det på kort sikt snarare betyder att risken för större nedgångar är begränsad än att kurserna ska fortsätta upp.

Ungefär så skulle man också kunna sammanfatta sommarens börs. De svenska bolagens kvartalsrapporter levde inte riktigt upp till uppdragna förväntningar. Till stor del var det dock beroende på bolagsspecifika besvikelser för några av börsens tungviktare, mer än en utbredd svaghet. Följden har blivit att analytiker justerat ned prognoserna på de svenska bolagsvinsterna något, vilket inte har varit fallet för bolagen i de stora europeiska och amerikanska börsindexen. Gemensamt för alla börser var dock att bolagen överlag redovisade en växande efterfrågan med fortsatt höga marginaler.

Detta visar att bolagen alltjämt är i en tidig fas i sin vinstcykel. När vi nu går in i hösten kommer marknaden sannolikt att fortsätta vara i det här vänta-och-se läget. Man vill se att bolagens vinster verkligen lever upp till uppdragna förväntningar. Det är vi övertygade om att de kommer att göra. En snabbare försäljningsökning för företagen framöver ligger i korten mot bakgrund av en allt robustare global ekonomi. Det innebär även att räntepolitiken gradvis kommer att bli mindre expansiv, men att ränteinramningen trots detta blir utmanande för ränteplacerare.

En stabilare och högre global tillväxt innebär att den extremt lätta penningpolitiken är på väg att sakta fasas ut. Även om det blir en långsam process och är ett bevis för att världsekonomin mår bättre, så skapar en omläggning av penningpolitiken en ökad osäkerhet för många investerare. Långräntor kommer att stiga i en snabbare takt än korträntor, som trots att de väntas stiga blir fortsatt låga. Sammantaget blir ränteinramningen en fortsatt utmaning för investerare.

En högre världstillväxt och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ gör placeringar mot börsen attraktiva för en investerare. Aktieinvesterare har anledning att se optimistiskt på framtiden, men kortsiktigt befinner vi oss i en period av ökad försiktighet. Sammantaget har vi en inramning som gynnar placeringar som ger möjlighet till en börsliknande avkastning även vid en tillfälligt sidledes eller svagt negativ marknadsutveckling.

Lycka till med Ert Sparande !

Ungefär så skulle man också kunna sammanfatta sommarens börs. De svenska bolagens kvartalsrapporter levde inte riktigt upp till uppdragna förväntningar. Till stor del var det dock beroende på bolagsspecifika besvikelser för några av börsens tungviktare, mer än en utbredd svaghet. Följden har blivit att analytiker justerat ned prognoserna på de svenska bolagsvinsterna något, vilket inte har varit fallet för bolagen i de stora europeiska och amerikanska börsindexen. Gemensamt för alla börser var dock att bolagen överlag redovisade en växande efterfrågan med fortsatt höga marginaler.

Detta visar att bolagen alltjämt är i en tidig fas i sin vinstcykel. När vi nu går in i hösten kommer marknaden sannolikt att fortsätta vara i det här vänta-och-se läget. Man vill se att bolagens vinster verkligen lever upp till uppdragna förväntningar. Det är vi övertygade om att de kommer att göra. En snabbare försäljningsökning för företagen framöver ligger i korten mot bakgrund av en allt robustare global ekonomi. Det innebär även att räntepolitiken gradvis kommer att bli mindre expansiv, men att ränteinramningen trots detta blir utmanande för ränteplacerare.

En stabilare och högre global tillväxt innebär att den extremt lätta penningpolitiken är på väg att sakta fasas ut. Även om det blir en långsam process och är ett bevis för att världsekonomin mår bättre, så skapar en omläggning av penningpolitiken en ökad osäkerhet för många investerare. Långräntor kommer att stiga i en snabbare takt än korträntor, som trots att de väntas stiga blir fortsatt låga. Sammantaget blir ränteinramningen en fortsatt utmaning för investerare.

En högre världstillväxt och avsaknaden av ett vettigt räntealternativ gör placeringar mot börsen attraktiva för en investerare. Aktieinvesterare har anledning att se optimistiskt på framtiden, men kortsiktigt befinner vi oss i en period av ökad försiktighet. Sammantaget har vi en inramning som gynnar placeringar som ger möjlighet till en börsliknande avkastning även vid en tillfälligt sidledes eller svagt negativ marknadsutveckling.

Lycka till med Ert Sparande !

  • PETER ÖSTBERG