2017-08-30 06:00

2017-08-30 06:00

Tänkt 80–20 – Framgång föder framgång

HELENA WIKTELIUS

Lägg 80 procent av din tid på dina styrkor och 20 procent på svagheterna, utvecklingsområdena. Framgång föder framgång, lägger du tid på sånt du gillar, det du är bra på väcks både lust och engagemang. På utvecklingssamtalen i skolan bör 80 procent handla om individens styrkor, detsamma gäller företags medarbetarsamtal.


I dagens jämförelsehetssamhälle är just detta mer avgörande än någonsin. Lyft dina styrkor, det du gillar, det du är bra på. Bygg ditt liv, din karriär, dina hobbys runt det du giller. Jag har hela mitt liv gjort val utifrån mina styrkor, lagt tid på sånt jag gillar, gör man det väcks en vilja och ett engagemang som gör en lyckligare och får livet att kännas meningsfullt på riktigt. Jag har berörts av att många saknar vilja, ger upp, till och med inte har tydliggjort vad de har för mål, drömmar i livet. Jag tror dessa haft för lite framgång i livet.

Varför? Förmodligen för att de lagt för lite tid på sina styrkor, sånt de gillar. Jag tjatar ofta om värdet av att veta vem man själv är för att lyckas och för att bli lyckligare. Kom dock ihåg att det som gör mig lycklig, det som är att lyckas för mig är just individuellt. Du måste alltså reflektera och lära känna dig själv ordentligt om du skall lägga 80 procent av ditt liv på dina styrkor, det du gillar. I den senaste Gallup undersökningen är siffrorna skrämmande gällande just Sveriges medborgare och vilket engagemang de har i sitt arbete. 16 procent är engagerade, 73 procent oengagerade och håll i hatten 11 procent motarbetar sin arbetsgivare.


Vem bär störst ansvar? Självklart individen själv! Tillhör du de som är oengagerade så skyll inte på chefen eller nån annan, du är ytterst ansvarig för ditt liv och dina val. Är en av anledningarna till detta bristande engagemang att vi har det för bra i Sverige? Får vi för mycket serverat så människor inte orkar ta tag i sitt liv och göra sånt som väcker engagemang?

Gör sociala medier människor förvirrade över vilket liv man vill leva? När jag läser om andra som lyckats, gör sånt som jag önskar, använder jag det som inspiration istället för att låta avundsjukan ta överhand. Kan han/hon jobba med det, resa ditt, träna flera dagar i veckan så kan jag! Lev utifrån 80–20 regeln från och med idag så hoppas jag nästa Gallup undersökning visar på att svenskarna känner ett större engagemang i sina jobb.


Ungefär vart fjärde år hamnar jag i någon slags identitetskrock, det vill säga tycker inte samma saker är lika kul längre, vill ha nya utmaningar eller kanske ett lugnare liv. Detta innebär att jag med jämna mellanrum måste se över mina styrkor, vad jag giller och vad/vilka som väcker lust och engagemang. Ta inte i så du spricker när du tänker på vad framgång är.

Att bygga en altan, bli en mer harmonisk förälder, börja träna, få ett nytt jobb/uppdrag eller skapa mer tid för nära och kära är några saker jag lagt fokus på för att nå framgång. Bara du vet svaret på vad framgång är för dig. Söker du efter den som ska förändra ditt liv, se dig själv i spegeln.

Lägg 80 procent av din tid på dina styrkor och 20 procent på svagheterna, utvecklingsområdena. Framgång föder framgång, lägger du tid på sånt du gillar, det du är bra på väcks både lust och engagemang. På utvecklingssamtalen i skolan bör 80 procent handla om individens styrkor, detsamma gäller företags medarbetarsamtal.


I dagens jämförelsehetssamhälle är just detta mer avgörande än någonsin. Lyft dina styrkor, det du gillar, det du är bra på. Bygg ditt liv, din karriär, dina hobbys runt det du giller. Jag har hela mitt liv gjort val utifrån mina styrkor, lagt tid på sånt jag gillar, gör man det väcks en vilja och ett engagemang som gör en lyckligare och får livet att kännas meningsfullt på riktigt. Jag har berörts av att många saknar vilja, ger upp, till och med inte har tydliggjort vad de har för mål, drömmar i livet. Jag tror dessa haft för lite framgång i livet.

Varför? Förmodligen för att de lagt för lite tid på sina styrkor, sånt de gillar. Jag tjatar ofta om värdet av att veta vem man själv är för att lyckas och för att bli lyckligare. Kom dock ihåg att det som gör mig lycklig, det som är att lyckas för mig är just individuellt. Du måste alltså reflektera och lära känna dig själv ordentligt om du skall lägga 80 procent av ditt liv på dina styrkor, det du gillar. I den senaste Gallup undersökningen är siffrorna skrämmande gällande just Sveriges medborgare och vilket engagemang de har i sitt arbete. 16 procent är engagerade, 73 procent oengagerade och håll i hatten 11 procent motarbetar sin arbetsgivare.


Vem bär störst ansvar? Självklart individen själv! Tillhör du de som är oengagerade så skyll inte på chefen eller nån annan, du är ytterst ansvarig för ditt liv och dina val. Är en av anledningarna till detta bristande engagemang att vi har det för bra i Sverige? Får vi för mycket serverat så människor inte orkar ta tag i sitt liv och göra sånt som väcker engagemang?

Gör sociala medier människor förvirrade över vilket liv man vill leva? När jag läser om andra som lyckats, gör sånt som jag önskar, använder jag det som inspiration istället för att låta avundsjukan ta överhand. Kan han/hon jobba med det, resa ditt, träna flera dagar i veckan så kan jag! Lev utifrån 80–20 regeln från och med idag så hoppas jag nästa Gallup undersökning visar på att svenskarna känner ett större engagemang i sina jobb.


Ungefär vart fjärde år hamnar jag i någon slags identitetskrock, det vill säga tycker inte samma saker är lika kul längre, vill ha nya utmaningar eller kanske ett lugnare liv. Detta innebär att jag med jämna mellanrum måste se över mina styrkor, vad jag giller och vad/vilka som väcker lust och engagemang. Ta inte i så du spricker när du tänker på vad framgång är.

Att bygga en altan, bli en mer harmonisk förälder, börja träna, få ett nytt jobb/uppdrag eller skapa mer tid för nära och kära är några saker jag lagt fokus på för att nå framgång. Bara du vet svaret på vad framgång är för dig. Söker du efter den som ska förändra ditt liv, se dig själv i spegeln.