2017-07-27 06:00

2017-07-27 06:00

"Karlstad tappar kraft"

VÄRMLAND: Forskare varnar för dålig tillväxt

För 40 år sedan hade Karlstad, Umeå och Växjö ungefär samma utgångsläge för utveckling och tillväxt.
Nu är läget ett annat.

Det visar en ny rapport från de regionalekonomiska forskarna i Transnorden, Sweden, Leif Lendrup, Kristinehamn och Urban Hermansson, Forshaga.

”Värmlandspatrioter”

– Vi brukar själva kalla oss för värmländska patrioter. Vi tror att Karlstad måste ta ett större ansvar för utvecklingen i Värmland och att Värmland återfår sin rättmätiga ställning som ett län med framtidstro.

De valde att jämföra Umeå, Karlstad och Växjö eftersom de hade samma utgångsläge, men Karlstad har med åren tappat kraft, säger de bägge forskarna.

Dålig tillväxtkraft

– Detta är något som måste oroa både länsledningen och kommunledningen. Det går inte att gång efter annan framhålla att Karlstad har en extrem tillväxt, när läget är annorlunda, säger Leif Lendrup.

De bägge privatforskarna har fått EU-medel för att finstudera utvecklingen i de tre kommunerna.

Rapport i höst

– Nu har vi presenterat underlaget och faktamaterialet. Till hösten kommer den strategiska rapporten där vi kommer med förslag på hur Karlstadsregionen och Värmland skall stärkas och bli en viktig urban nod i nästa Ten-T inom EU, kopplad till Oslo, Örebro och Göteborg.

Måste med

Blir inte Karlstadsregionen tillräckligt attraktiv kommer den inte att finnas med i det värdefulla samarbetet mellan 23 partners i nio länder inom EU.

– Om man tittar på transportsystemen som skissas i Sverige slutar det mesta i Örebro. Sträckan Oslo–Örebro finns knappt med på kartan, säger forskarna.

– Vi menar att hela sträckan Oslo-Stockholm och en påbyggnad mot S:t Petersburg, Ryssland, skall vara med i systemet. Det måste politikerna kämpa för, men det verkar som om de inte förstår allvaret.

Kulturella fördelar

När det gäller kulturen har Värmland stora fördelar.

Detsamma gäller för turismen, som visar stark tillväxt.

Men i jämförelse med Umeå och Växjö är Karlstad svagt när det handlar om samarbete, attityder och förändringsförmåga.

Inte ledarroll

– Karlstad tar helt enkelt inte ledarrollen.

Nu tror de bägge forskarna att bildandet av en regionkommun i Värmland kan ge fart åt det viktiga tillväxtarbetet.

Högre status

– Men då är det viktigt att den industriella utvecklingen inte hamnar i bakvattnet utan får samma status som sjukvården, säger Urban Hermansson.

De är helt övertygade om att lyfter Karlstad så lyfter också Värmland.

Ledarskap krävs

– Vi tror att det politiska ledarskapet i Värmland får avgörande betydelse i det här viktiga arbetet. Kolla vad som hänt i Umeå och Växjö.

Det visar en ny rapport från de regionalekonomiska forskarna i Transnorden, Sweden, Leif Lendrup, Kristinehamn och Urban Hermansson, Forshaga.

”Värmlandspatrioter”

– Vi brukar själva kalla oss för värmländska patrioter. Vi tror att Karlstad måste ta ett större ansvar för utvecklingen i Värmland och att Värmland återfår sin rättmätiga ställning som ett län med framtidstro.

De valde att jämföra Umeå, Karlstad och Växjö eftersom de hade samma utgångsläge, men Karlstad har med åren tappat kraft, säger de bägge forskarna.

Dålig tillväxtkraft

– Detta är något som måste oroa både länsledningen och kommunledningen. Det går inte att gång efter annan framhålla att Karlstad har en extrem tillväxt, när läget är annorlunda, säger Leif Lendrup.

De bägge privatforskarna har fått EU-medel för att finstudera utvecklingen i de tre kommunerna.

Rapport i höst

– Nu har vi presenterat underlaget och faktamaterialet. Till hösten kommer den strategiska rapporten där vi kommer med förslag på hur Karlstadsregionen och Värmland skall stärkas och bli en viktig urban nod i nästa Ten-T inom EU, kopplad till Oslo, Örebro och Göteborg.

Måste med

Blir inte Karlstadsregionen tillräckligt attraktiv kommer den inte att finnas med i det värdefulla samarbetet mellan 23 partners i nio länder inom EU.

– Om man tittar på transportsystemen som skissas i Sverige slutar det mesta i Örebro. Sträckan Oslo–Örebro finns knappt med på kartan, säger forskarna.

– Vi menar att hela sträckan Oslo-Stockholm och en påbyggnad mot S:t Petersburg, Ryssland, skall vara med i systemet. Det måste politikerna kämpa för, men det verkar som om de inte förstår allvaret.

Kulturella fördelar

När det gäller kulturen har Värmland stora fördelar.

Detsamma gäller för turismen, som visar stark tillväxt.

Men i jämförelse med Umeå och Växjö är Karlstad svagt när det handlar om samarbete, attityder och förändringsförmåga.

Inte ledarroll

– Karlstad tar helt enkelt inte ledarrollen.

Nu tror de bägge forskarna att bildandet av en regionkommun i Värmland kan ge fart åt det viktiga tillväxtarbetet.

Högre status

– Men då är det viktigt att den industriella utvecklingen inte hamnar i bakvattnet utan får samma status som sjukvården, säger Urban Hermansson.

De är helt övertygade om att lyfter Karlstad så lyfter också Värmland.

Ledarskap krävs

– Vi tror att det politiska ledarskapet i Värmland får avgörande betydelse i det här viktiga arbetet. Kolla vad som hänt i Umeå och Växjö.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.