2017-07-26 08:19

2017-08-08 15:52

"Kompetensen måste styra valet av medarbetare"

VÄRMLAND: Aina Spets – ordförande i Skogskvinnorna:

– Att som man bli inaktuell för jobbet för att ge plats åt en kvinna eller att en kvinna kvoteras in bara av den anledningen att hon är kvinna är enligt min mening inte rätt sätt att uppnå jämställdhet. Kompetensen bör vara avgörande.

Det säger Aina Spets, ordförande för föreningen Skogskvinnorna, Värmland, och fortsätter:

– En organisation fungerar dåligt om man skapar tvingande åtgärder för att uppnå kravet om jämställdhet.

Aina Spets tycker det är bra att Karlstads universitet startar upp projektet med en genusakademi.

– Vi kvinnor har varit dåliga på att ta för oss, men på senare år har vi fått glädja oss åt att alltfler kvinnor fått toppjobb inom skogsnäringen och att det blivit fler kvinnor i själva skogsbruket. Dessutom har det blivit fler kvinnor i skogsindustriernas ledningsgrupper.

Fullt ansvar

I dag ägs cirka 38 procent av den värmländska skogen av kvinnor, men det är ändå männen som främst fattar besluten.

– Så är det i stor omfattning. Vi kvinnor som äger skog måste bli bättre på att ta fullt ansvar och inte överlämna allt till mannen.

Ensam i bussen

Kvinnorna måste också bli bättre på att visa upp sig i alla skogliga sammanhang. Det borde vara inkörsporten till att bli mera aktiv som skogsägare, menar Aina Spets.

– När det för en tid sedan anordnades en resa till Skogs-Elmia var jag och en av chaufförerna enda kvinnorna. Ett bevis för att vi måste jobba hårdare för att fler kvinnor skall engagera sig inom skogen.

Mer dialog

Aina Spets tror att modellen med att prata mera jämställt kan leda till framgång. Medverka till attitydförändringar och få i gång en bättre dialog mellan män och kvinnor.

– Det blir inte jämställt bara av den anledningen att en kvinna klipper sig som en man eller tar på sig en kostym. Det är många andra viktiga frågor som måste bearbetas. Kolla med Norra Skogsägarna. De har förstått hur man skapar en jämställd organisation och hur integrationen skall gå till.

Det säger Aina Spets, ordförande för föreningen Skogskvinnorna, Värmland, och fortsätter:

– En organisation fungerar dåligt om man skapar tvingande åtgärder för att uppnå kravet om jämställdhet.

Aina Spets tycker det är bra att Karlstads universitet startar upp projektet med en genusakademi.

– Vi kvinnor har varit dåliga på att ta för oss, men på senare år har vi fått glädja oss åt att alltfler kvinnor fått toppjobb inom skogsnäringen och att det blivit fler kvinnor i själva skogsbruket. Dessutom har det blivit fler kvinnor i skogsindustriernas ledningsgrupper.

Fullt ansvar

I dag ägs cirka 38 procent av den värmländska skogen av kvinnor, men det är ändå männen som främst fattar besluten.

– Så är det i stor omfattning. Vi kvinnor som äger skog måste bli bättre på att ta fullt ansvar och inte överlämna allt till mannen.

Ensam i bussen

Kvinnorna måste också bli bättre på att visa upp sig i alla skogliga sammanhang. Det borde vara inkörsporten till att bli mera aktiv som skogsägare, menar Aina Spets.

– När det för en tid sedan anordnades en resa till Skogs-Elmia var jag och en av chaufförerna enda kvinnorna. Ett bevis för att vi måste jobba hårdare för att fler kvinnor skall engagera sig inom skogen.

Mer dialog

Aina Spets tror att modellen med att prata mera jämställt kan leda till framgång. Medverka till attitydförändringar och få i gång en bättre dialog mellan män och kvinnor.

– Det blir inte jämställt bara av den anledningen att en kvinna klipper sig som en man eller tar på sig en kostym. Det är många andra viktiga frågor som måste bearbetas. Kolla med Norra Skogsägarna. De har förstått hur man skapar en jämställd organisation och hur integrationen skall gå till.