2017-07-26 08:17

2017-07-26 08:20

Det är lönsamt att jobba jämställt

VÄRMLAND: Nu får företagen egen genusakademi

Att jobba jämställt och hållbart är lönsamt för företagen. Det visar alltfler rapporter.
Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet, CGF, har tagit fasta på detta och startar i höst ett av sina största projekt någonsin, en genusakademi för företagen.

– 14 företag kommer att delta i olika fallstudier. De resultat vi når inom gruppen sprids via stormöten vidare till ytterligare 50 värmländska företag. Målet är att skapa en varaktig genusakademi för företagen, säger professor Ulf Mellström, vetenskaplig ledare för projektet.

En förstudie har genomförts, där målet var att utveckla ett digitalt verktyg för jämställdhetsarbete i företagen. Förstudien låg till grund för en större ansökan till ett fullskaligt projekt.

Arbetet, som drar i gång om några månader, handlar inte om traditionell forskning.

– Vi skall arbeta brett med företagen, inte forska på dem. Vi skall arbeta direkt i ledningsgrupper och med HR-personal samt prata direkt med berörda för att ta reda på behov och långsiktiga strategier.

Utanför boxen

Genusakademin kommer att utgå från företagens behov av mer jämställd innovationskraft, affärsmodeller och rekrytering.

– Vi kommer att titta och tänka utanför boxen i relation till hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut. Jag vill påstå att de mansdominerade branscherna är könssegregerade på ett sätt som ofta är direkt hämmande för affärerna.

Skogsindustrin är ett sådant exempel, tillägger han. Mellan 35–40 procent av skogen i Sverige ägs av kvinnor, men branschen domineras av män.

– Hur kan företagen i denna bransch arbeta för att inte se sina kunder och nästa medarbetare som män? Vi kommer att se på normkritiska processer, innovation, affärsmodeller och rekrytering.

Fem delmål

Norra Skogsägarna är ett exempel på framgångsrikt jämställhetsarbete.

– Där har vi hittat flera intressanta metoder och verktyg som vi gärna vill visa upp för de värmländska företagen.

Projektet har fem olika delmål: att genomföra en genusintegrering av verksamheter i företagen, att utveckla ett digitalt verktyg eller en app som riktar sig till företagen, att skapa nätverk med företagsstödjande aktörer, att utveckla och paketera konceptet Genusakademin samt utveckla en utvärderingsmodell för genusintegrering.

Tio miljoner i potten

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Karlstads universitet och Region Värmland inom ramen för akademin för smart specialisering och kommer att pågå i tre år. Den totala finansieringen uppgår till tio miljoner kronor och kommer att involvera sju-åtta forskare från olika ämnen och avdelningar vid Karlstads universitet.

– Det kan tyckas vara mycket pengar, men de går snart åt för att klara ett så stort och nödvändigt arbete.

Men skulle inte det här med jämställdhet i företagens organisationer och i affärsverksamhet vara en självklarhet?

– Det kanske man kan tycka, men det är inte så. Vi måste jobba hårt med jämställdhetsfrågorna, säger Ulf Mellström.

– 14 företag kommer att delta i olika fallstudier. De resultat vi når inom gruppen sprids via stormöten vidare till ytterligare 50 värmländska företag. Målet är att skapa en varaktig genusakademi för företagen, säger professor Ulf Mellström, vetenskaplig ledare för projektet.

En förstudie har genomförts, där målet var att utveckla ett digitalt verktyg för jämställdhetsarbete i företagen. Förstudien låg till grund för en större ansökan till ett fullskaligt projekt.

Arbetet, som drar i gång om några månader, handlar inte om traditionell forskning.

– Vi skall arbeta brett med företagen, inte forska på dem. Vi skall arbeta direkt i ledningsgrupper och med HR-personal samt prata direkt med berörda för att ta reda på behov och långsiktiga strategier.

Utanför boxen

Genusakademin kommer att utgå från företagens behov av mer jämställd innovationskraft, affärsmodeller och rekrytering.

– Vi kommer att titta och tänka utanför boxen i relation till hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut. Jag vill påstå att de mansdominerade branscherna är könssegregerade på ett sätt som ofta är direkt hämmande för affärerna.

Skogsindustrin är ett sådant exempel, tillägger han. Mellan 35–40 procent av skogen i Sverige ägs av kvinnor, men branschen domineras av män.

– Hur kan företagen i denna bransch arbeta för att inte se sina kunder och nästa medarbetare som män? Vi kommer att se på normkritiska processer, innovation, affärsmodeller och rekrytering.

Fem delmål

Norra Skogsägarna är ett exempel på framgångsrikt jämställhetsarbete.

– Där har vi hittat flera intressanta metoder och verktyg som vi gärna vill visa upp för de värmländska företagen.

Projektet har fem olika delmål: att genomföra en genusintegrering av verksamheter i företagen, att utveckla ett digitalt verktyg eller en app som riktar sig till företagen, att skapa nätverk med företagsstödjande aktörer, att utveckla och paketera konceptet Genusakademin samt utveckla en utvärderingsmodell för genusintegrering.

Tio miljoner i potten

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Karlstads universitet och Region Värmland inom ramen för akademin för smart specialisering och kommer att pågå i tre år. Den totala finansieringen uppgår till tio miljoner kronor och kommer att involvera sju-åtta forskare från olika ämnen och avdelningar vid Karlstads universitet.

– Det kan tyckas vara mycket pengar, men de går snart åt för att klara ett så stort och nödvändigt arbete.

Men skulle inte det här med jämställdhet i företagens organisationer och i affärsverksamhet vara en självklarhet?

– Det kanske man kan tycka, men det är inte så. Vi måste jobba hårt med jämställdhetsfrågorna, säger Ulf Mellström.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.