2017-07-19 06:00

2017-07-19 06:00

Ahmed Atayas betydelse för jobben

KARLSTAD: Han hjälper till och kollar kompetensen

Syriern Ahmed Ataya, Kristinehamn, kom till Sverige 2014 och är i dag anställd vid A till Ö Företagsutvecklings kontor i Kristinehamn. Han har blivit en viktig aktör när det gäller att hitta rätt kompetens bland nyanlända syrier. Alltså personer som företagen kan anställa.

– Vi har inte haft någon person som talat arabiska. Nu får vi med hjälp av Ahmed Ataya svar på om vi bland de nyanlända syrierna kan hitta den kompetens företagen söker, säger Patrik Sewik, A till Ö Företagsutveckling, Karlstad.

A till Ö och QTYM, Karlstad, har av Tillväxtverkets fått uppdraget att försöka lösa problemet att bättre ta tillvara den stora kompetensresurs som finns bland alla nyanlända, inte minst de som kommer från Syrien.

– Vi skall ta fram nya modeller och metoder för att lösa det hela. Arbetet har startat och vi har i dagsläget kontakt med ett 20-tal värmländska företag. Målet är att nå 50 företag. Nästan alla vi hittills talat med har brist på kompetent arbetskraft, säger Erik Ramström, vd i Qtym.

Kan du inte skicka hit folk i morgon, är det typiska svar Qtym har fått från flera av företagen.

Dammsugning

Det som nu pågår i Värmland är en direkt dammsugning av företagens behov och matchning med nyanlända och i viss mån också med Sverigefödda som en länge tid gått arbetslösa.

– Det visar sig allt tydligare att de som är Sverigefödda inte så stor utsträckning matchar företagens behov. Vi sätter alltså hoppet till att hitta den rätta kompetensen bland de nyanlända, säger Patrik Sewik.

Barriären

Ahmed Ataya hävdar att den stora barriären är språkfrågan

– Det finns folk med mycket bra utbildning som säkert passar in på behoven i de värmländska företagen, men kunskaperna i svenska språket finns inte där.

Han menar att SFI till alla delar är en bra inkörsport till det svenska samhället, men man borde också satsa mer på yrkessvenska.

– På det sättet kommer de nyanlända snabbare in på arbetsmarknaden.

5 000 nyanlända

I dag finns det över 5 000 nyanlända i Värmland, en enorm kompetensresurs.

– Nu tar det kanske lite längre tid att klara matchningen och vi undersöker med Tillväxtverket om möjligheterna till en förlängning av projektet som pågår till kommande årsskifte, säger Patrik Sewik.

När jugoslaverna och italienarna för många år sedan kom till Sverige kom de att betyda mycket för svensk industri.

Så kommer det också att se ut om några år när det gäller den betydelse syrierna och andra nyanlända kommer att få för industriutvecklingen.

– Jag skulle tro att Norge och i viss mån även Finland kommer att ångra att de inte tog emot fler flyktingar, säger Erik Ramström.

– Vi har inte haft någon person som talat arabiska. Nu får vi med hjälp av Ahmed Ataya svar på om vi bland de nyanlända syrierna kan hitta den kompetens företagen söker, säger Patrik Sewik, A till Ö Företagsutveckling, Karlstad.

A till Ö och QTYM, Karlstad, har av Tillväxtverkets fått uppdraget att försöka lösa problemet att bättre ta tillvara den stora kompetensresurs som finns bland alla nyanlända, inte minst de som kommer från Syrien.

– Vi skall ta fram nya modeller och metoder för att lösa det hela. Arbetet har startat och vi har i dagsläget kontakt med ett 20-tal värmländska företag. Målet är att nå 50 företag. Nästan alla vi hittills talat med har brist på kompetent arbetskraft, säger Erik Ramström, vd i Qtym.

Kan du inte skicka hit folk i morgon, är det typiska svar Qtym har fått från flera av företagen.

Dammsugning

Det som nu pågår i Värmland är en direkt dammsugning av företagens behov och matchning med nyanlända och i viss mån också med Sverigefödda som en länge tid gått arbetslösa.

– Det visar sig allt tydligare att de som är Sverigefödda inte så stor utsträckning matchar företagens behov. Vi sätter alltså hoppet till att hitta den rätta kompetensen bland de nyanlända, säger Patrik Sewik.

Barriären

Ahmed Ataya hävdar att den stora barriären är språkfrågan

– Det finns folk med mycket bra utbildning som säkert passar in på behoven i de värmländska företagen, men kunskaperna i svenska språket finns inte där.

Han menar att SFI till alla delar är en bra inkörsport till det svenska samhället, men man borde också satsa mer på yrkessvenska.

– På det sättet kommer de nyanlända snabbare in på arbetsmarknaden.

5 000 nyanlända

I dag finns det över 5 000 nyanlända i Värmland, en enorm kompetensresurs.

– Nu tar det kanske lite längre tid att klara matchningen och vi undersöker med Tillväxtverket om möjligheterna till en förlängning av projektet som pågår till kommande årsskifte, säger Patrik Sewik.

När jugoslaverna och italienarna för många år sedan kom till Sverige kom de att betyda mycket för svensk industri.

Så kommer det också att se ut om några år när det gäller den betydelse syrierna och andra nyanlända kommer att få för industriutvecklingen.

– Jag skulle tro att Norge och i viss mån även Finland kommer att ångra att de inte tog emot fler flyktingar, säger Erik Ramström.