2017-06-27 16:30

2017-06-27 16:30

Nytt uppdrag för Thorell

VÄRMLAND

I slutet av maj lämnade Håkan Thorell rollen som chef i Ahlmarkskoncernen med omedelbar verkan. Detta då koncernen skulle organiseras om.

Nu har han fått ett nytt uppdrag. Håkan Thorell kommer den 1 september att börja som Senior advisor och affärskonsult vid revisions- och rådgivningsföretagets EY:s kontor i Karlstad.

Genom rekryteringen hoppas EY kunna stärka sin position som regionens ledande företag i branschen skriver man i ett pressmeddelande.

– Med min sammantagna bakgrund som advokat, rådgivare, styrelseuppdrag i såväl små som stora bolag och koncernchef ser jag fina möjligheter att få arbeta med affärsrelaterade frågeställningar i en global organisation som har en stark ställning i den regionala och lokala marknaden, säger Håkan Thorell i samma pressmeddelande.

Håkan Thorell är också styrelseordförande för Handelskammaren i Värmland.

Nu har han fått ett nytt uppdrag. Håkan Thorell kommer den 1 september att börja som Senior advisor och affärskonsult vid revisions- och rådgivningsföretagets EY:s kontor i Karlstad.

Genom rekryteringen hoppas EY kunna stärka sin position som regionens ledande företag i branschen skriver man i ett pressmeddelande.

– Med min sammantagna bakgrund som advokat, rådgivare, styrelseuppdrag i såväl små som stora bolag och koncernchef ser jag fina möjligheter att få arbeta med affärsrelaterade frågeställningar i en global organisation som har en stark ställning i den regionala och lokala marknaden, säger Håkan Thorell i samma pressmeddelande.

Håkan Thorell är också styrelseordförande för Handelskammaren i Värmland.