2017-06-21 06:00

2017-06-21 08:37

Är du rädd för Mumin?

KRÖNIKA

Du är rädd. Nä, jag är inte alls rädd, tänker du säkert. Men faktum är att de flesta är rädda. För nya saker! Till exempel till Mumindalen på Skutberget eller det nya höghuset i kvarteret Almen.

Nya saker, nya aktiviteter och händelser som leder till förändring skapar rädsla. Vi döljer våra rädslor genom att klä dem i fina argument, såsom att Mumin minsann inte är populär eller att ”jag brukar bada på Skutberget vartannat år”. För kvarteret Almen hör jag samma argument, ”trädet där är ju så vackert” och ”alkoholisterna som är där är det synd om”. Argumenten maskerar vår rädsla för nymodigheter.

Forskning visar att vi alltid föredrar sådant som vi vant oss vid framför det som är nytt. Nobelpristagaren Daniel Kahneman pekar på att vi alltid väljer saker vi redan har framför saker vi inte ännu blivit exponerade för (givet att värdet är ungefär detsamma). I ett experiment visar Kahneman att människor är oproportionerligt mer rädda för att förlora en summa pengar jämfört med möjligheten att vinna samma summa pengar. Den överdrivna rädslan förklarar till exempel varför en del konsumenter ofta övertecknar sig i dubbla försäkringar, trots hemförsäkring betalar man ytterligare en försäkring i samband med köpet av ny TV. Vitvaruhandeln bockar och bugar för din rädsla. Rädslan för det nya förklarar också varför personer som är olyckliga i en parrelation stannar kvar, trots att de borde gjort slut och lämnat för länge sedan.

I en av mina studier fick deltagare testa nya sätt att kommunicera. Genomgående visade studier att före människor hade testat det nya sättet var de negativt inställda. När de hade provat första gången blev de mer positiva, de upptäckte fördelar de tidigare inte tänkt på. Ju mer de provade det nya sättet desto nöjdare blev de. I slutet menade deltagare att det var otänkbart att kommunicera på det sätt som de gjort innan det nya sättet kom till. Rädslan var stor före, men ju längre tid som gick desto mindre blir den. Många kunder var rasande när bank på Internet introducerades men idag vill ingen ha tillbaka det som var tidigare.

På sätt och vis är det självklart att vi inte gillar nytt. Man vet vad man har men inte vad man får. Om 20 år kommer de som nu är emot Mumindalen och höghuset ha upptäckt fördelar de tidigare inte tänkt på.

Jag är medlem i en Facebook-grupp som heter ”Gamla Karlstad”. Det vanligaste inlägget där är ”det var bättre förr”. Men de som skriver så tycks förbise att det som nu är gammalt en gång var nytt. De hus som nu byggs kommer dagens unga värmlänningar minnas som en mysig del av sin barndom. Politiker behöver därför inte oroa sig alltför mycket över människors klagan, vare sig för Mumindalen eller höghuset i kvarteret Almen.

Nya saker, nya aktiviteter och händelser som leder till förändring skapar rädsla. Vi döljer våra rädslor genom att klä dem i fina argument, såsom att Mumin minsann inte är populär eller att ”jag brukar bada på Skutberget vartannat år”. För kvarteret Almen hör jag samma argument, ”trädet där är ju så vackert” och ”alkoholisterna som är där är det synd om”. Argumenten maskerar vår rädsla för nymodigheter.

Forskning visar att vi alltid föredrar sådant som vi vant oss vid framför det som är nytt. Nobelpristagaren Daniel Kahneman pekar på att vi alltid väljer saker vi redan har framför saker vi inte ännu blivit exponerade för (givet att värdet är ungefär detsamma). I ett experiment visar Kahneman att människor är oproportionerligt mer rädda för att förlora en summa pengar jämfört med möjligheten att vinna samma summa pengar. Den överdrivna rädslan förklarar till exempel varför en del konsumenter ofta övertecknar sig i dubbla försäkringar, trots hemförsäkring betalar man ytterligare en försäkring i samband med köpet av ny TV. Vitvaruhandeln bockar och bugar för din rädsla. Rädslan för det nya förklarar också varför personer som är olyckliga i en parrelation stannar kvar, trots att de borde gjort slut och lämnat för länge sedan.

I en av mina studier fick deltagare testa nya sätt att kommunicera. Genomgående visade studier att före människor hade testat det nya sättet var de negativt inställda. När de hade provat första gången blev de mer positiva, de upptäckte fördelar de tidigare inte tänkt på. Ju mer de provade det nya sättet desto nöjdare blev de. I slutet menade deltagare att det var otänkbart att kommunicera på det sätt som de gjort innan det nya sättet kom till. Rädslan var stor före, men ju längre tid som gick desto mindre blir den. Många kunder var rasande när bank på Internet introducerades men idag vill ingen ha tillbaka det som var tidigare.

På sätt och vis är det självklart att vi inte gillar nytt. Man vet vad man har men inte vad man får. Om 20 år kommer de som nu är emot Mumindalen och höghuset ha upptäckt fördelar de tidigare inte tänkt på.

Jag är medlem i en Facebook-grupp som heter ”Gamla Karlstad”. Det vanligaste inlägget där är ”det var bättre förr”. Men de som skriver så tycks förbise att det som nu är gammalt en gång var nytt. De hus som nu byggs kommer dagens unga värmlänningar minnas som en mysig del av sin barndom. Politiker behöver därför inte oroa sig alltför mycket över människors klagan, vare sig för Mumindalen eller höghuset i kvarteret Almen.

  • Per Kristensson