2017-06-14 06:00

2017-06-14 09:28

Bra företag – blir ännu bättre

VÄRMLAND: Unik företagsutbildning får gott betyg

För bra företag – som vill bli ännu bättre. Så marknadsför Almi Värmland det unika Företags- och ledarutvecklingsprogrammet Lift som i dagarna utexaminerat den 13:e gruppen av värmländska företagare.

– Flera branscher var representerade. I den senaste gruppen deltog murare, IT-företagare, företagare vars företag jobbar med hushållstjänster och åkeriägare, för att nu nämna några exempel, säger Thomas Berg, ansvarig i Almi Värmland för utbildningen.

Det är självfallet inte unikt att företagare utbildar sig, men det unika med LIFT är programmets uppläggning, längden på utbildningen, det omfattande erfarenhetsutbytet samt att deltagarna efter utförd utbildning fortsätter att träffas, stötta varandra och ge goda råd kring jakten på lönsamhet och tillväxt.

– Den här utbildningen borde ingen företagare missa. Jag har växt i rollen som företagare och jag har fått stor nytta av erfarenhetsutbytet, var några av kommentarerna från deltagarna.

Tillväxten

Utbildningen har gått i sex avsnitt. Man startade med tillväxtfrågorna om vad det är som gör att företag kan växa, hur företag som ständigt växer har jobbat, detta oavsett konjunktur.

Ett annat avsnitt handlade om strategiskt tänkande och visionens betydelse att nå målen. Där talade bland annat Lars Klinghagen, Sats, om sin resa från start till exit.

Norge-möte

Gruppen har varit i Norge och träffat solcellskungen, Alf Björseth, och fått del av hans strategiska arbete med Scatec Solar.

Mats Lundqvist, Nextlevel, har med stor noggrannhet gått igenom med företagarna vad som är friskt eller sjukt i organisationen och hur man jobbar för att rätta till eventuella problem.

Djuplodande

Deltagarna går också djupt in i det personliga ledarskapet där man får se om sig själv som ledare och hur omvärlden reagerar. Det kan handla om att leda andra och hitta nycklar och verktyg för att förstå andra personer.

Slutligen får deltagarna utarbeta en framtidsplan tre–fem år framåt i tiden.

– Framtidsplanerna riktigt sjuder av tillväxtkraft, säger Thomas Berg.

– Flera branscher var representerade. I den senaste gruppen deltog murare, IT-företagare, företagare vars företag jobbar med hushållstjänster och åkeriägare, för att nu nämna några exempel, säger Thomas Berg, ansvarig i Almi Värmland för utbildningen.

Det är självfallet inte unikt att företagare utbildar sig, men det unika med LIFT är programmets uppläggning, längden på utbildningen, det omfattande erfarenhetsutbytet samt att deltagarna efter utförd utbildning fortsätter att träffas, stötta varandra och ge goda råd kring jakten på lönsamhet och tillväxt.

– Den här utbildningen borde ingen företagare missa. Jag har växt i rollen som företagare och jag har fått stor nytta av erfarenhetsutbytet, var några av kommentarerna från deltagarna.

Tillväxten

Utbildningen har gått i sex avsnitt. Man startade med tillväxtfrågorna om vad det är som gör att företag kan växa, hur företag som ständigt växer har jobbat, detta oavsett konjunktur.

Ett annat avsnitt handlade om strategiskt tänkande och visionens betydelse att nå målen. Där talade bland annat Lars Klinghagen, Sats, om sin resa från start till exit.

Norge-möte

Gruppen har varit i Norge och träffat solcellskungen, Alf Björseth, och fått del av hans strategiska arbete med Scatec Solar.

Mats Lundqvist, Nextlevel, har med stor noggrannhet gått igenom med företagarna vad som är friskt eller sjukt i organisationen och hur man jobbar för att rätta till eventuella problem.

Djuplodande

Deltagarna går också djupt in i det personliga ledarskapet där man får se om sig själv som ledare och hur omvärlden reagerar. Det kan handla om att leda andra och hitta nycklar och verktyg för att förstå andra personer.

Slutligen får deltagarna utarbeta en framtidsplan tre–fem år framåt i tiden.

– Framtidsplanerna riktigt sjuder av tillväxtkraft, säger Thomas Berg.