2017-06-10 06:00

2017-06-10 11:24

Länets första Reko-ring

KARLSTAD: Ny väg för närproducerad mat

Efterfrågan på närproducerade varor – som kött, grönt och ägg – ökar för varje år. Nu kommer ett finländskt succékoncept till Värmland, som ska göra det lättare att komma över det man önskar.

Det handlar om en så kallad Reko-ring, en plats där producenter möter konsumenter. Och platsen är digital.

Mötena mellan handlare och köpare sker nämligen i en grupp på Facebook, där konsumenter publicerar en annons om vad man säljer och konsumenter sedan beställer.

Varför Facebook?

– Man når ut till många och man gör det på ett enkelt sätt, säger Elin Cederberg, en av gruppens administratörer.

Hon kände att hon ville engagera sig i frågan efter att ha hållit på med kost- och hälsofrågor under flera år.

– Och är det något jag vill syssla med så är det att få ögonen för ren och närproducerad mat.

Minskar svinnet

Beslutet att starta en Reko-ring i Värmland togs efter en informationsträff på Nifa, branschföreningen för värmländska matföretag, där personer med erfarenhet biodrag med kunskap och inspiration.

– Deras historier var så inspirerande och det här kan vara en försäljningskanal inför framtiden, säger Yohanna Anselem på Ridgedale i Västra Ämtervik.

Hon är en av de värmländska matproducenter som är med från början. Ridgedale har tidigare levererat bland annat ägg till prenumeranter.

– Det har funkat väldigt bra och är tidsbesparande, samtidigt som vi får mötet med kunden. Och kunderna verkar ha gillat konceptet.

En annan producent som är med är Torfolk, där Ulrika Neldorin har ansvaret. Hon berättar att intresset för Reko-ringar ökar hela tiden i landet.

– Omkring 30 procent av all mat som produceras slängs och detta är ett sätt att motverka det matsvinnet.

I stället för marknad

Ulrika Neldorin säger också att det på platser där Reko-ringarna funnits runt ett år har tagit över platsen från vanliga matmarknader.

– För oss producenter är det här bättre, för till en marknad vet man aldrig hur många som kommer. Nu slipper man ha vissen sallad med hem och morötterna kan stanna i marken. Nu tar man med sig det som är beställt, betalat och konsumenten hämtar det de köpt.

Första utlämningsdag för beställda varor är sen eftermiddag onsdagen den 21 juni på parkeringen vid Pekås på Våxnäs. Därefter är tanken att man ska lämna ut mat varje onsdag under sommaren.

– Min förhoppning är att det ska blir ett bra sätt att nå ut med varor utan mellanhänder, säger Elin Cederberg.

– Det finns ju en potentiellt stor grupp vi kan nå – människor som äter mat, säger Yohanna Anselem med ett skratt.

Fotnot: Här hittar du gruppen på Facebook

Det handlar om en så kallad Reko-ring, en plats där producenter möter konsumenter. Och platsen är digital.

Mötena mellan handlare och köpare sker nämligen i en grupp på Facebook, där konsumenter publicerar en annons om vad man säljer och konsumenter sedan beställer.

Varför Facebook?

– Man når ut till många och man gör det på ett enkelt sätt, säger Elin Cederberg, en av gruppens administratörer.

Hon kände att hon ville engagera sig i frågan efter att ha hållit på med kost- och hälsofrågor under flera år.

– Och är det något jag vill syssla med så är det att få ögonen för ren och närproducerad mat.

Minskar svinnet

Beslutet att starta en Reko-ring i Värmland togs efter en informationsträff på Nifa, branschföreningen för värmländska matföretag, där personer med erfarenhet biodrag med kunskap och inspiration.

– Deras historier var så inspirerande och det här kan vara en försäljningskanal inför framtiden, säger Yohanna Anselem på Ridgedale i Västra Ämtervik.

Hon är en av de värmländska matproducenter som är med från början. Ridgedale har tidigare levererat bland annat ägg till prenumeranter.

– Det har funkat väldigt bra och är tidsbesparande, samtidigt som vi får mötet med kunden. Och kunderna verkar ha gillat konceptet.

En annan producent som är med är Torfolk, där Ulrika Neldorin har ansvaret. Hon berättar att intresset för Reko-ringar ökar hela tiden i landet.

– Omkring 30 procent av all mat som produceras slängs och detta är ett sätt att motverka det matsvinnet.

I stället för marknad

Ulrika Neldorin säger också att det på platser där Reko-ringarna funnits runt ett år har tagit över platsen från vanliga matmarknader.

– För oss producenter är det här bättre, för till en marknad vet man aldrig hur många som kommer. Nu slipper man ha vissen sallad med hem och morötterna kan stanna i marken. Nu tar man med sig det som är beställt, betalat och konsumenten hämtar det de köpt.

Första utlämningsdag för beställda varor är sen eftermiddag onsdagen den 21 juni på parkeringen vid Pekås på Våxnäs. Därefter är tanken att man ska lämna ut mat varje onsdag under sommaren.

– Min förhoppning är att det ska blir ett bra sätt att nå ut med varor utan mellanhänder, säger Elin Cederberg.

– Det finns ju en potentiellt stor grupp vi kan nå – människor som äter mat, säger Yohanna Anselem med ett skratt.

Fotnot: Här hittar du gruppen på Facebook

Vad är Reko-ring?

Det handlar om en avtalsmodell för handel mellan producenter och konsumenter. Konsumenterna beställer mat av närmatsproducenterna direkt utan mellanhänder. Reko-ringarna verkar via Facebook som slutna grupper. De förbeställda produkterna distribueras sedan till en angiven mötesplats. Att Facebook används som plattform är för att det inte ska finnas någon administration eller några kostnader.

Källa: http://www.ekonu.fi/reko-2/