2017-06-08 16:03

2017-06-08 16:03

Brott mot företag ett problem

VÄRMLAND

Mer än hälften av företagen i länet upplever att brottsligheten är ett problem för det egna företaget.

Det visar åtminstone en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Runt 1 500 företagare i Värmland har under våren svarat på en enkät om hur man upplever brottslighet mot det egna företaget.

Den högsta siffran fick man i Säffle, där 65 procent av företagen anser att det är problem i viss eller hög utsträckning.

Rikssnittet ligger på 56 procent.

Nästan vart fjärde företag i länet anser att brottsligheten har ökat de senaste två åren, vilket kan jämföras med endast 4 procent som anser att den har minskat.

Ställ krav

– Att drabbas av brott kan vara förödande för ett enskilt företag och bidrar till ett försämrat företagsklimat. Många av åtgärderna mot brott fattas på nationell nivå, men det betyder inte att kommuner inte kan agera, säger Urban Svanberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmlands län.

Han menar att kommunerna skulle kunna förbättra situationen genom att ställa krav på polisen och därigenom säkra goda förutsättningar för näringslivet.

– Ett första steg är att även involverar företagare i medborgardialogen kring frågor som rör brottsförebyggande åtgärder som tillexempel fysisk samhällsplanering.

Företagen har också fått svara på vilken typ av brott som de ser en hög risk att det egna företaget ska drabbas av.

Resultatet visar att bedrägerier är den vanligaste brottstypen i Värmland följt av inbrott, stöld och skadegörelse.

Det visar åtminstone en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Runt 1 500 företagare i Värmland har under våren svarat på en enkät om hur man upplever brottslighet mot det egna företaget.

Den högsta siffran fick man i Säffle, där 65 procent av företagen anser att det är problem i viss eller hög utsträckning.

Rikssnittet ligger på 56 procent.

Nästan vart fjärde företag i länet anser att brottsligheten har ökat de senaste två åren, vilket kan jämföras med endast 4 procent som anser att den har minskat.

Ställ krav

– Att drabbas av brott kan vara förödande för ett enskilt företag och bidrar till ett försämrat företagsklimat. Många av åtgärderna mot brott fattas på nationell nivå, men det betyder inte att kommuner inte kan agera, säger Urban Svanberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmlands län.

Han menar att kommunerna skulle kunna förbättra situationen genom att ställa krav på polisen och därigenom säkra goda förutsättningar för näringslivet.

– Ett första steg är att även involverar företagare i medborgardialogen kring frågor som rör brottsförebyggande åtgärder som tillexempel fysisk samhällsplanering.

Företagen har också fått svara på vilken typ av brott som de ser en hög risk att det egna företaget ska drabbas av.

Resultatet visar att bedrägerier är den vanligaste brottstypen i Värmland följt av inbrott, stöld och skadegörelse.