2017-06-07 16:25

2017-06-07 16:25

Tåg och centrum engagerar

KARLSTAD: Resultatet av 112 möten på 100 dagar

Under 100 dagar fick 112 verksamheter i Karlstads kommun besök av kommunrepresentanter.
Detta för att stämma av hur verksamheterna mår. Och det mås ganska bra.

– Vi ställde frågan om det går bra att driva företag i Karlstad och jag tror inte att vi fick ett enda nej på den frågan.

Det säger Monika Bubholz (MP), ordförande i tillväxtutskottet.

Företag, ekonomiska föreningar, fackförbund. Många olika verksamheter fick besök under hösten och våren för att stämma av hur klimatet är för att verka i Karlstad.

– Det var uppskattade besök. Och att de lägger tid på att träffa oss värdesätter vi högt. Därför är det viktigt att vi tar tillvara på deras synpunkter, säger Monika Bubholz.

Nu har de frågor man fick under besöken sammanställts och dessa har i möjligaste mån besvaras av kommunens förvaltningar.

– Så vi kan visa upp frågor och svar, det är inte bara så att vi har lyssnat, säger näringslivsstrateg Marianne Andersson.

Vill till Köpenhamn

Företagen och verksamheterna har haft synpunkter på såväl parkeringsplatser som markfrågor, dialogen med kommunen samt infrastrukturen.

– Bland de viktigaste frågorna finns att tågen måste gå i tid och många vill ha tillbaka Köpenhamnsavgången från flygplatsen. På flera håll kom det också upp att man vill ha mer information från kommunen om vad som händer.

Den också så ofta förekommande centrumfrågan var också på tapeten under flera av besöken säger Marianne Andersson.

Frågeställarna har som nämnts fått svar på sina funderingar.

Har de varit förvånade över att få svar?

– Jag tror att alla förväntar sig svar, det är det minsta man kan begära. Sedan är inte alla nöjda med svaren, säger Marianne Andersson.

Chans att mingla

Men bara för att kommunen nu gjort 112 besök är arbetet inte över.

– Det här är otroligt viktiga frågor, som måste fungera för att skapa utveckling och få andra företag att etablera sig här. Vi ligger bra till i olika mätningar så det finns mycket bra, men vi är inte nöjda. Så vi fortsätter skruva och jobbar medvetet på olika sätt, säger Per-Samuel Nisser (M), ordförande i näringslivsrådet.

Bland annat kommer man under hösten ha tre mingeltillfällen för företag och verksamhetsrepresentanter, där de får träffa politiker och tjänstemän under avslappnade former.

– Det blir informella träffar som kan bli spännande, säger Per-Samuel Nisser och tillägger att företag gärna får fortsätta att höra av sig om de vill ha besök av kommunen.

Under onsdagen skickade oppositionen ut ett pressmeddelande, där man skriver att man tycker att pressträffen för att presentera resultaten kom plötsligt.

– De hade inget med om denna profilerade kampanj i sin budget, medan vi visade att vi kan genomföra åtgärder och vi har avsatt medel för det, säger Anders Tallgren (S), Vice ordförande Tillväxtutskottet och Näringslivsrådet, och hänvisar till partiets budgetförslag.

– Vi har 100 skarpa förslag.

Per-Samuel Nisser är inte så imponerad av förslagen.

– Det här är inte en så enkel fråga, utan den kräver långsiktigt arbete. Jag skulle kunna skriva 200–300 punkter här och nu, men ambitionsnivån är god.

– Vi ställde frågan om det går bra att driva företag i Karlstad och jag tror inte att vi fick ett enda nej på den frågan.

Det säger Monika Bubholz (MP), ordförande i tillväxtutskottet.

Företag, ekonomiska föreningar, fackförbund. Många olika verksamheter fick besök under hösten och våren för att stämma av hur klimatet är för att verka i Karlstad.

– Det var uppskattade besök. Och att de lägger tid på att träffa oss värdesätter vi högt. Därför är det viktigt att vi tar tillvara på deras synpunkter, säger Monika Bubholz.

Nu har de frågor man fick under besöken sammanställts och dessa har i möjligaste mån besvaras av kommunens förvaltningar.

– Så vi kan visa upp frågor och svar, det är inte bara så att vi har lyssnat, säger näringslivsstrateg Marianne Andersson.

Vill till Köpenhamn

Företagen och verksamheterna har haft synpunkter på såväl parkeringsplatser som markfrågor, dialogen med kommunen samt infrastrukturen.

– Bland de viktigaste frågorna finns att tågen måste gå i tid och många vill ha tillbaka Köpenhamnsavgången från flygplatsen. På flera håll kom det också upp att man vill ha mer information från kommunen om vad som händer.

Den också så ofta förekommande centrumfrågan var också på tapeten under flera av besöken säger Marianne Andersson.

Frågeställarna har som nämnts fått svar på sina funderingar.

Har de varit förvånade över att få svar?

– Jag tror att alla förväntar sig svar, det är det minsta man kan begära. Sedan är inte alla nöjda med svaren, säger Marianne Andersson.

Chans att mingla

Men bara för att kommunen nu gjort 112 besök är arbetet inte över.

– Det här är otroligt viktiga frågor, som måste fungera för att skapa utveckling och få andra företag att etablera sig här. Vi ligger bra till i olika mätningar så det finns mycket bra, men vi är inte nöjda. Så vi fortsätter skruva och jobbar medvetet på olika sätt, säger Per-Samuel Nisser (M), ordförande i näringslivsrådet.

Bland annat kommer man under hösten ha tre mingeltillfällen för företag och verksamhetsrepresentanter, där de får träffa politiker och tjänstemän under avslappnade former.

– Det blir informella träffar som kan bli spännande, säger Per-Samuel Nisser och tillägger att företag gärna får fortsätta att höra av sig om de vill ha besök av kommunen.

Under onsdagen skickade oppositionen ut ett pressmeddelande, där man skriver att man tycker att pressträffen för att presentera resultaten kom plötsligt.

– De hade inget med om denna profilerade kampanj i sin budget, medan vi visade att vi kan genomföra åtgärder och vi har avsatt medel för det, säger Anders Tallgren (S), Vice ordförande Tillväxtutskottet och Näringslivsrådet, och hänvisar till partiets budgetförslag.

– Vi har 100 skarpa förslag.

Per-Samuel Nisser är inte så imponerad av förslagen.

– Det här är inte en så enkel fråga, utan den kräver långsiktigt arbete. Jag skulle kunna skriva 200–300 punkter här och nu, men ambitionsnivån är god.

Viktigaste frågorna

Infrastruktur – tåg och flyg

Dialog med kommunen

Information från kommunen

Oro för centrum

Källa: Karlstads kommun

Synpunkter man fick

Här är ett axplock av de synpunkter kommunen fick vid besöken:

• Vad händer med p-platser i stan?

• Mark för privata villatomter, var tänker vi oss dem?

• Vill bygga på Bråtebäcken men kommunen vill att företaget ska stå för vägkostnader som andra företag kommer att nyttja.

• Almentorget är otryggt och mörkt. Hur är planen för det?

• Mer dialog med kommunen.

• Infrastruktur – tåg som kommer i tid, flygförbindelser, tåg Oslo–Stockholm.

Källa: Karlstads kommun