2017-06-05 15:44

2017-06-05 15:44

Ny bok om aktivt medarbetarskap

KARLSTAD: Ta ansvar och utveckla dig på jobbet

De senaste åren har chefens betydelse för resultat och utveckling varit helt i fokus och medarbetarnas ansvar har hamnat i skymundan. Det vill Anna Tufvesson, Karlstad, HR-expert, chef och managementkonsult ändra på i sin bok, ”Aktivt medarbetarskap”.

– Klart att ledarskap är viktigt, men medarbetarskapet måste också fungera. Annars får du ingen bra utveckling i företaget eller i organisationen.

Ett aktivt medarbetarskap handlar om att ta ansvar för relationen till sig själv, till kollegorna, cheferna och kunderna.

– I ett möte med Region Värmland undrade någon vad det fanns för litteratur kring medarbetarskap och ett aktivt sådant. Jag hittade inget mer än forskarrapporter som inte var särskilt tydliga. Då fattade jag beslutet att utifrån egna erfarenheter och aktivt arbete skriva en bok i ämnet.

Stor uppmärksamhet

Redan de första dagarna har boken, utgiven på Liber, väckt uppmärksamhet.

– Min tes om att vi sällan pratar om medarbetarens ansvar att göra sin chef bra har väckt många funderingar och utlöst diskussioner ute i företagen.

I det passiva medarbetarskapet hör man ofta anställda som hävdar att de inte får någon information och att chefen inte ser till att den anställde är motiverad, engagerad eller aktiv. Med ett aktivt medarbetarskap håller sig den anställde informerad, gör sig delaktig och är tydlig med vad hen behöver för att hålla motivationen uppe.

– Det gäller alltså att själv jobba på sitt engagemang i företaget. Något som cheferna borde gilla.

Bra gehör

Att det är så visar sig en utbildning inom Karlstads kommun. där cheferna för flera förvaltningar visat sitt gillande av Anna Tufvessons plan med aktivt medarbetarskap

Men på vilket sätt kan chefen blir bättre genom aktivt medarbetarskap?

– Genom att anställda bedriver ett aktivt medarbetarskap. Det låter enkelt, men det krävs rätt mycket av de anställda för att det aktiva medarbetarskapet skall fungera. Sedan finns det säkert en och annan chef som rynkar på näsan.

Men du talar mycket om ansvarsfrågan i ett aktivt medarbetarskap. Innebär detta att när ägarna väljer att sparka högste chefen för dåligt utfört arbete och dåliga resultat borde väl en och annan medarbetare också få gå – eller?

– Jag berör inte själva vd-ansvaret. Där kommer arbetsrätten in på ett effektivt sätt. Det aktiva medarbetarskapet är den sammanhållande och utvecklande länken mellan medarbetare och chef.

Anna Tufvesson menar att genom att bedriva ett aktivt medarbetarskap tar man makten över det egna arbetslivet och blir mer uppskattad på jobbet.

– Då blir det slut på att skylla allt på chefen.

Gillande

Utspelet med ett aktivt medarbetarskap ser ut att gå hem hos cheferna, men även hos de fackliga organisationerna som gillar att de anställda får utrymme för egen utveckling och utbildning.

Anna Tufvesson har en unik arbetssituation. Hon är till 50 procent anställd i Karlstads kommun och resterande 50 procent i Effect Management.

– Jag känner ingen som har en likande uppdelning mellan en offentlig och privat verksamhet.

Boken ger hon ut i sitt jobb inom Effect Management.

– Klart att ledarskap är viktigt, men medarbetarskapet måste också fungera. Annars får du ingen bra utveckling i företaget eller i organisationen.

Ett aktivt medarbetarskap handlar om att ta ansvar för relationen till sig själv, till kollegorna, cheferna och kunderna.

– I ett möte med Region Värmland undrade någon vad det fanns för litteratur kring medarbetarskap och ett aktivt sådant. Jag hittade inget mer än forskarrapporter som inte var särskilt tydliga. Då fattade jag beslutet att utifrån egna erfarenheter och aktivt arbete skriva en bok i ämnet.

Stor uppmärksamhet

Redan de första dagarna har boken, utgiven på Liber, väckt uppmärksamhet.

– Min tes om att vi sällan pratar om medarbetarens ansvar att göra sin chef bra har väckt många funderingar och utlöst diskussioner ute i företagen.

I det passiva medarbetarskapet hör man ofta anställda som hävdar att de inte får någon information och att chefen inte ser till att den anställde är motiverad, engagerad eller aktiv. Med ett aktivt medarbetarskap håller sig den anställde informerad, gör sig delaktig och är tydlig med vad hen behöver för att hålla motivationen uppe.

– Det gäller alltså att själv jobba på sitt engagemang i företaget. Något som cheferna borde gilla.

Bra gehör

Att det är så visar sig en utbildning inom Karlstads kommun. där cheferna för flera förvaltningar visat sitt gillande av Anna Tufvessons plan med aktivt medarbetarskap

Men på vilket sätt kan chefen blir bättre genom aktivt medarbetarskap?

– Genom att anställda bedriver ett aktivt medarbetarskap. Det låter enkelt, men det krävs rätt mycket av de anställda för att det aktiva medarbetarskapet skall fungera. Sedan finns det säkert en och annan chef som rynkar på näsan.

Men du talar mycket om ansvarsfrågan i ett aktivt medarbetarskap. Innebär detta att när ägarna väljer att sparka högste chefen för dåligt utfört arbete och dåliga resultat borde väl en och annan medarbetare också få gå – eller?

– Jag berör inte själva vd-ansvaret. Där kommer arbetsrätten in på ett effektivt sätt. Det aktiva medarbetarskapet är den sammanhållande och utvecklande länken mellan medarbetare och chef.

Anna Tufvesson menar att genom att bedriva ett aktivt medarbetarskap tar man makten över det egna arbetslivet och blir mer uppskattad på jobbet.

– Då blir det slut på att skylla allt på chefen.

Gillande

Utspelet med ett aktivt medarbetarskap ser ut att gå hem hos cheferna, men även hos de fackliga organisationerna som gillar att de anställda får utrymme för egen utveckling och utbildning.

Anna Tufvesson har en unik arbetssituation. Hon är till 50 procent anställd i Karlstads kommun och resterande 50 procent i Effect Management.

– Jag känner ingen som har en likande uppdelning mellan en offentlig och privat verksamhet.

Boken ger hon ut i sitt jobb inom Effect Management.