2017-05-31 09:03

2017-05-31 09:03

Stålklänning födde oväntat samarbete

ANNA LUNDMARK LUNDBERGH

Skräddarkonsten mötte stålindustrin när klänningar av värmländskt, kallvalsat bandstål svepte fram på catwalken på den historiska och väl valda platsen Martinverket i Munkfors den 13 maj. Designern Naim Josefi och voestalpine Precision Strip i Munkfors visade upp klänningarna som burits på både Oscarsgalan i Los Angeles och Melodifestivalen på platsen där materialet tillverkats. En vacker symbios mellan tradition och förnyelse.

Det startade med en fråga från designern Naim Josefi som nyfiket undrade hur tunt stål det gick att få. Han ville sy en klänning i just stål. Det kunde ha slutat där. Istället blev det början på en framgång som spridits viralt över hela världen.

En nyfiken designer från modevärlden och lika nyfikna ingenjörer från stålindustrin möttes och utforskade något nytt tillsammans. Och varför är då detta viktigt? Jo för att nya dörrar öppnas när två till synes helt skilda branscher möts och skapar nytt.

Dessutom visar det hur modern, tung industri fungerar och hur snabbt och flexibelt den kan leverera även det man inte trodde var möjligt.

Det var säkert 90 procent kvinnor på modevisningen, sannolikt en helt omvänd könsfördelning än på de vanliga evenemangen inom stålbranschen. Och jag såg mycket stolta medarbetare.

Arbetet med klänningarna visar på den kreativa miljön i bolaget, man vågar tänka nytt och arbetsgivarvarumärket stärks. Kunderna får bekräftelsen att de valt ett framåtriktat företag som partner och leverantör.

Naim Josefi letade nytt material, ställde en fråga och fick ett genomtänkt svar. Voestalpine Precision Strip tänkte, testade och levererade snabbt det som efterfrågades. Nyfikenhet och villighet att lösa problem är viktiga drivkrafter. Det driver utveckling av verksamheten och innovationer.

Förhållningssättet att vilja ge sig in i något okänt där man inte behöver veta var man ska landa, att testa, våga lita på processen och att öka engagemanget när projektet lyfter så att det flyger riktigt högt är både smart och resurseffektivt.

På modevisningen framkom det tydligt att det förutom Naim finns två personer som är avgörande för den här berättelsen. Naim ställde frågan till Gert Nilson på Jernkontoret. Gert, som jobbat med Naim tidigare, förstod frågans potential och kopplade ihop honom med Chris Millward som är forsknings- och utvecklingschef på Voestalpine Precision Strip.

Man kan fundera på vad man riskerar att förlora om man inte tar nyfikenhet och frågor på allvar.

Ständig nyfikenhet och viljan att göra det omöjliga möjligt är bra drivkrafter för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Så fortsätt ställ frågor och ta de frågor du själv får på allvar. Att det ger oväntade och positiva resultat kan Voestalpine skriva under på.

Det startade med en fråga från designern Naim Josefi som nyfiket undrade hur tunt stål det gick att få. Han ville sy en klänning i just stål. Det kunde ha slutat där. Istället blev det början på en framgång som spridits viralt över hela världen.

En nyfiken designer från modevärlden och lika nyfikna ingenjörer från stålindustrin möttes och utforskade något nytt tillsammans. Och varför är då detta viktigt? Jo för att nya dörrar öppnas när två till synes helt skilda branscher möts och skapar nytt.

Dessutom visar det hur modern, tung industri fungerar och hur snabbt och flexibelt den kan leverera även det man inte trodde var möjligt.

Det var säkert 90 procent kvinnor på modevisningen, sannolikt en helt omvänd könsfördelning än på de vanliga evenemangen inom stålbranschen. Och jag såg mycket stolta medarbetare.

Arbetet med klänningarna visar på den kreativa miljön i bolaget, man vågar tänka nytt och arbetsgivarvarumärket stärks. Kunderna får bekräftelsen att de valt ett framåtriktat företag som partner och leverantör.

Naim Josefi letade nytt material, ställde en fråga och fick ett genomtänkt svar. Voestalpine Precision Strip tänkte, testade och levererade snabbt det som efterfrågades. Nyfikenhet och villighet att lösa problem är viktiga drivkrafter. Det driver utveckling av verksamheten och innovationer.

Förhållningssättet att vilja ge sig in i något okänt där man inte behöver veta var man ska landa, att testa, våga lita på processen och att öka engagemanget när projektet lyfter så att det flyger riktigt högt är både smart och resurseffektivt.

På modevisningen framkom det tydligt att det förutom Naim finns två personer som är avgörande för den här berättelsen. Naim ställde frågan till Gert Nilson på Jernkontoret. Gert, som jobbat med Naim tidigare, förstod frågans potential och kopplade ihop honom med Chris Millward som är forsknings- och utvecklingschef på Voestalpine Precision Strip.

Man kan fundera på vad man riskerar att förlora om man inte tar nyfikenhet och frågor på allvar.

Ständig nyfikenhet och viljan att göra det omöjliga möjligt är bra drivkrafter för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Så fortsätt ställ frågor och ta de frågor du själv får på allvar. Att det ger oväntade och positiva resultat kan Voestalpine skriva under på.