2017-05-31 06:00

2017-06-09 11:09

För få köpare i Värmland

VÄRMLAND: Byråerna får allt fler uppdrag utanför länet

Reklamköparna i Värmland räcker inte till för att hålla i gång och skapa god lönsamhet för länets reklambyråer. Allt fler uppdrag kommer från företag och verksamheter utanför länet.
– Att vi får fler uppdrag utanför Värmland ger kanske en vink om de värmländska byråernas kompetens och kreativitet, säger Charlotta Stenson, vd i Bulldozer.

NWT har träffat tre branschföreträdare i ett rundabordssamtal om branschens nuläge och framtid, Charlotta Stenson, Peter Jansson Ling, vd i Ord & Bild samt Bengt Haffling, vd i Markant.

Jättesvårt

Varje år lägger svenska företag drygt 70 miljarder kronor på reklam och annan typ av marknadskommunikation. Hur stort är värdet i Värmland?

– Jättesvårt att gissa på det totala värdet. Ett är dock säkert. Det måste till fler reklamköpare, beredda att satsa mer på reklam, för att få branschen lönsam. Reklam ger stora kundvärden. Kanske fler företag och verksamheter borde tänka på den saken, säger Peter Jansson Ling.

Överens

Alla är överens om att det inte blir helt enkelt att få tillbaka de goda tiderna från 1970-1980-talen.

– Det går lite upp och ned beroende vilka kunder byråerna har. De riktigt goda tiderna tror jag är över. Vi får verkligen kämpa för att klara lönsamhet och sysselsättning, säger Bengt Haffling.

Charlotta Stenson tillägger:

– Vi måste ändå ha framtidstro. Blir det framgång för de värmländska företagen spiller det i positiv mening över på oss som bransch betraktad. Vi har god kompetens för att medverka till framgång för länets näringsliv.

Nya tider

I dag får också de traditionella reklam- och kommunikationsbyråerna kämpa med utbudet från sociala medier. I Värmland finns det i dag minst två aktörer på Youtube, som med sina konton omsätter lika mycket som en liten reklambyrå.

– Så är det säkert, men det innebär inte att vi lägger oss ned och dör. Vi får heller inte glömma den traditionella reklamen. Företag som Uddeholm och Billerud Korsnäs är fortfarande i stort behov en blandning av traditionell reklam och ny typ av reklam, menar Charlotta Stenson.

Kollar noga

Placeringen av allt reklammaterial är en viktig fråga.

– Vi kollar noga var reklamen skall placeras. Detta för att ge bästa kundvärde. En del passar i tidningar, annat i kommersiella radio- och tv-kanaler, i sociala medier, via direktreklam eller genom skyltar och banderoller, säger Peter Jansson Ling.

Tyst i telefonerna

Bägge finanskriserna, slutet av 1990-talet och 2008, skakade om branschen. Det var tyst i telefonerna och det kom inte många order. I dag är läget mer stabilt, men byråerna har för lite att göra.

Blir det fusioner inom branschen?

– Det kan det säkert bli, men innan dess kanske det blir mer samarbete mellan byråerna. Nu vill självfallet byråerna klara så mycket som möjligt på egen hand. Det ligger så att säga i sakens natur, menar Bengt Haffling.

I dag sysselsätter de värmländska reklam- och kommunikationsbyråerna mellan 350-400 personer, med en koncentration till Karlstad. Könsfördelningen funkar i en del byråer. Problemartat för andra.

Stolta - eller?

Men ibland är ni väl stolta som tuppar? Jag tänker på alla priser ni tagit hem i riksomfattande tävlingar.

– Det är nog inte så stora framgångarna som du tror, säger Peter Jansson Ling.

Stort konto

En gång i världen hade sparbanksrörelsen stora delar av sin reklambudget placerad hos Ord & Bild. På den tiden var Bengt Haffling verksam inom sparbanken.

– Ett jätteuppdrag för en värmländsk byrå, men så hade också banken 35 kontor bara i Värmland.

Reklambyråerna tackar nej till en del uppdrag.

– Det finns verksamheter som vi aldrig kommer att befatta oss med, säger Charlotta Stenson.

Framtiden i ett nötskal ser ut så här: Det kan bli mer samarbete mellan byråerna och troligen färre byråer och färre antal anställda. Totalt kommer de kvarvarande byråerna att ha en hyfsad lönsamhet.

NWT har träffat tre branschföreträdare i ett rundabordssamtal om branschens nuläge och framtid, Charlotta Stenson, Peter Jansson Ling, vd i Ord & Bild samt Bengt Haffling, vd i Markant.

Jättesvårt

Varje år lägger svenska företag drygt 70 miljarder kronor på reklam och annan typ av marknadskommunikation. Hur stort är värdet i Värmland?

– Jättesvårt att gissa på det totala värdet. Ett är dock säkert. Det måste till fler reklamköpare, beredda att satsa mer på reklam, för att få branschen lönsam. Reklam ger stora kundvärden. Kanske fler företag och verksamheter borde tänka på den saken, säger Peter Jansson Ling.

Överens

Alla är överens om att det inte blir helt enkelt att få tillbaka de goda tiderna från 1970-1980-talen.

– Det går lite upp och ned beroende vilka kunder byråerna har. De riktigt goda tiderna tror jag är över. Vi får verkligen kämpa för att klara lönsamhet och sysselsättning, säger Bengt Haffling.

Charlotta Stenson tillägger:

– Vi måste ändå ha framtidstro. Blir det framgång för de värmländska företagen spiller det i positiv mening över på oss som bransch betraktad. Vi har god kompetens för att medverka till framgång för länets näringsliv.

Nya tider

I dag får också de traditionella reklam- och kommunikationsbyråerna kämpa med utbudet från sociala medier. I Värmland finns det i dag minst två aktörer på Youtube, som med sina konton omsätter lika mycket som en liten reklambyrå.

– Så är det säkert, men det innebär inte att vi lägger oss ned och dör. Vi får heller inte glömma den traditionella reklamen. Företag som Uddeholm och Billerud Korsnäs är fortfarande i stort behov en blandning av traditionell reklam och ny typ av reklam, menar Charlotta Stenson.

Kollar noga

Placeringen av allt reklammaterial är en viktig fråga.

– Vi kollar noga var reklamen skall placeras. Detta för att ge bästa kundvärde. En del passar i tidningar, annat i kommersiella radio- och tv-kanaler, i sociala medier, via direktreklam eller genom skyltar och banderoller, säger Peter Jansson Ling.

Tyst i telefonerna

Bägge finanskriserna, slutet av 1990-talet och 2008, skakade om branschen. Det var tyst i telefonerna och det kom inte många order. I dag är läget mer stabilt, men byråerna har för lite att göra.

Blir det fusioner inom branschen?

– Det kan det säkert bli, men innan dess kanske det blir mer samarbete mellan byråerna. Nu vill självfallet byråerna klara så mycket som möjligt på egen hand. Det ligger så att säga i sakens natur, menar Bengt Haffling.

I dag sysselsätter de värmländska reklam- och kommunikationsbyråerna mellan 350-400 personer, med en koncentration till Karlstad. Könsfördelningen funkar i en del byråer. Problemartat för andra.

Stolta - eller?

Men ibland är ni väl stolta som tuppar? Jag tänker på alla priser ni tagit hem i riksomfattande tävlingar.

– Det är nog inte så stora framgångarna som du tror, säger Peter Jansson Ling.

Stort konto

En gång i världen hade sparbanksrörelsen stora delar av sin reklambudget placerad hos Ord & Bild. På den tiden var Bengt Haffling verksam inom sparbanken.

– Ett jätteuppdrag för en värmländsk byrå, men så hade också banken 35 kontor bara i Värmland.

Reklambyråerna tackar nej till en del uppdrag.

– Det finns verksamheter som vi aldrig kommer att befatta oss med, säger Charlotta Stenson.

Framtiden i ett nötskal ser ut så här: Det kan bli mer samarbete mellan byråerna och troligen färre byråer och färre antal anställda. Totalt kommer de kvarvarande byråerna att ha en hyfsad lönsamhet.