2017-05-31 06:00

2017-05-31 09:10

Betala inte för obeställd vara

JOLANDA GIRZL

Vi konsumenter måste bli tuffare och använda oss av de konsumenträttigheter som vi har.

Jag har tidigare sagt att vi måste våga stå på oss och bestrida felaktiga krav. Nu visar en undersökning som Konsument Europa och Konsumentverket beställt att mer än 200 000 konsumenter i Sverige har råkat ut för en abonnemangsfälla under de senaste tre åren, då de har tackat ja till ett erbjudande på nätet eller i sociala medier.

Det som förvånar mig mycket är att nästan var tredje konsument betalar utan att klaga när företaget kräver dem på pengar, trots att de anser sig inte ha beställt något.

I de undersökta länderna Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Österrike beräknas ca 3,5 miljoner konsumenter ha drabbats under perioden. Genomsnittskostnaden för de drabbade var 116 euro motsvarande cirka 1 120 kronor. Totalt handlar det om 405 302 260 euro cirka 3 915 219 000 kronor, vilket visar vidden av omfattningen.

Det handlar oftast om ”för bra för att vara sant”- erbjudanden som leder till kostsamma prenumerationer för den som tackar ja. Ofta betalar konsumenten med sitt bankkort för att ta del av erbjudandet, sedan fortsätter företaget att dra pengar varje månad.

Undersökningen visar även att endast 25 procent av svenskarna vet om att de kan vända sig till sin bank för att försöka kräva tillbaka sina pengar genom kortreklamation och att enbart 10 procent väljer att göra det när de råkar ut för en abonnemangsfälla.

För det fall man har fått en faktura så brukar företagen, som Konsument Europa får klagomål om, ofta anlita inkassobolag för att driva in pengarna, trots att konsumenterna har bestridit fakturorna.

Bestrider man även inkassokravet eller utskicket från Kronofogden måste företaget gå till domstol för att få saken prövad. Man får inte en betalningsanmärkning direkt som många tror. Men konsumenter blir skrämda av situationen och det behöver de inte vara om de har bestridit på rätt sätt.

Just för tillfället har flera av våra systerkontor blivit kontaktade av en advokat från ett visst företag som begärt att informationen om företaget ska plockas bort.

Även ett holländskt tv-program som gjort ett inslag om bolaget, med anledning av alla klagomål, blev kontaktade av företagets advokat som ville att inslaget skulle plockas bort från webben.

Det är första gången som vårt nätverk på detta sätt har råkat ut för ett företag som försöker tysta vår information till konsumenterna.

Viktigt är att vi i nätverket inte låter oss skrämmas till tystnad utan att vi baserar vår information och vårt agerande på den dokumentation som vi har fått in från konsumenter i olika länder.

Vi måste vara modiga så att vi vågar göra våra konsumenter modiga.

Jag har tidigare sagt att vi måste våga stå på oss och bestrida felaktiga krav. Nu visar en undersökning som Konsument Europa och Konsumentverket beställt att mer än 200 000 konsumenter i Sverige har råkat ut för en abonnemangsfälla under de senaste tre åren, då de har tackat ja till ett erbjudande på nätet eller i sociala medier.

Det som förvånar mig mycket är att nästan var tredje konsument betalar utan att klaga när företaget kräver dem på pengar, trots att de anser sig inte ha beställt något.

I de undersökta länderna Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Belgien och Österrike beräknas ca 3,5 miljoner konsumenter ha drabbats under perioden. Genomsnittskostnaden för de drabbade var 116 euro motsvarande cirka 1 120 kronor. Totalt handlar det om 405 302 260 euro cirka 3 915 219 000 kronor, vilket visar vidden av omfattningen.

Det handlar oftast om ”för bra för att vara sant”- erbjudanden som leder till kostsamma prenumerationer för den som tackar ja. Ofta betalar konsumenten med sitt bankkort för att ta del av erbjudandet, sedan fortsätter företaget att dra pengar varje månad.

Undersökningen visar även att endast 25 procent av svenskarna vet om att de kan vända sig till sin bank för att försöka kräva tillbaka sina pengar genom kortreklamation och att enbart 10 procent väljer att göra det när de råkar ut för en abonnemangsfälla.

För det fall man har fått en faktura så brukar företagen, som Konsument Europa får klagomål om, ofta anlita inkassobolag för att driva in pengarna, trots att konsumenterna har bestridit fakturorna.

Bestrider man även inkassokravet eller utskicket från Kronofogden måste företaget gå till domstol för att få saken prövad. Man får inte en betalningsanmärkning direkt som många tror. Men konsumenter blir skrämda av situationen och det behöver de inte vara om de har bestridit på rätt sätt.

Just för tillfället har flera av våra systerkontor blivit kontaktade av en advokat från ett visst företag som begärt att informationen om företaget ska plockas bort.

Även ett holländskt tv-program som gjort ett inslag om bolaget, med anledning av alla klagomål, blev kontaktade av företagets advokat som ville att inslaget skulle plockas bort från webben.

Det är första gången som vårt nätverk på detta sätt har råkat ut för ett företag som försöker tysta vår information till konsumenterna.

Viktigt är att vi i nätverket inte låter oss skrämmas till tystnad utan att vi baserar vår information och vårt agerande på den dokumentation som vi har fått in från konsumenter i olika länder.

Vi måste vara modiga så att vi vågar göra våra konsumenter modiga.