2017-05-16 06:00

2017-05-17 18:16

Minskad politisk risk ger mer robust konjunktur

PETER ÖSTBERG

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat. Valresultaten i Holland och framförallt i Frankrike har dämpat den akuta risken i Europa. Istället kommer fokus allt mer att skifta mot en högre och stabilare tillväxt i takt med att världsekonomin normaliseras. Det finns goda förutsättningar för att det globala dragloket USA tillväxtmässigt ska kunna växla upp ännu ett snäpp. Den kinesiska ekonomin uppvisar en ökad stabilitet, samtidigt som den europeiska tillväxten blir både högre och uthålligare. En bättre världskonjunktur betyder även en comeback för inflationen.

Stora skillnader i kapacitetsutnyttjande innebär dock att inflation och därmed räntor stiger i olika takt. I USA får inflationen näring av utbredda prisökningar, medan ett betydande slack i den europeiska ekonomin innebär att räntepolitiken i euroregionen blir fortsatt expansiv. Låga räntor i Europa håller också svenska korträntor på is i år. Sammantaget har vi också i år en inramning som ställer en investerare inför stora utmaningar. Nedpressade korträntor, men långräntor som successivt rör sig uppåt, gör traditionella ränteplaceringar mindre attraktiva. Inramningen är betydligt mer gynnsam för placeringar mot börsen.

Samtidigt har mycket positivt redan prisats in i de aktuella aktiekurserna. Även om aktieinvesterare har anledning att se optimistiskt på framtiden, så stundar sannolikt en period då aktiekursutvecklingen kan komma att bli lite skakigare. Vår lösning för en investerare är placeringar som ger möjlighet till en börsliknande avkastning, men till en lägre risk än en direktinvestering på börsen. Vidare Ni som har följt min krönika har jag rekommenderat placeringar kring infrastruktur, råvaror och stora svenska exportbolag. Dessa placeringar har under våren gått jättebra, vilket det kanske är dags att ta hem dessa vinster och göra omplaceringar, då dessa sektorer generellt gått väldigt bra.

Som jag skriver ovan så kommer aktiekursutvecklingen bli lite skakigare framöver, vilket innebär att man skall dra ner risken lite i sina placeringar. Så mitt råd inför sommaren är att prata med sin rådgivare hur man vill att risken på sina placeringar skall se ut framöver. En Europaplacering kan dock vara med i portföljen då tilltron framöver i denna region kommer att fortsätta gå bra framöver enligt vår tro.

Lycka till med Ert sparande.

Peter Östberg

Finansiell Rådgivare, Global invest

De politiska orosmolnen har inte försvunnit, men de har lättat. Valresultaten i Holland och framförallt i Frankrike har dämpat den akuta risken i Europa. Istället kommer fokus allt mer att skifta mot en högre och stabilare tillväxt i takt med att världsekonomin normaliseras. Det finns goda förutsättningar för att det globala dragloket USA tillväxtmässigt ska kunna växla upp ännu ett snäpp. Den kinesiska ekonomin uppvisar en ökad stabilitet, samtidigt som den europeiska tillväxten blir både högre och uthålligare. En bättre världskonjunktur betyder även en comeback för inflationen.

Stora skillnader i kapacitetsutnyttjande innebär dock att inflation och därmed räntor stiger i olika takt. I USA får inflationen näring av utbredda prisökningar, medan ett betydande slack i den europeiska ekonomin innebär att räntepolitiken i euroregionen blir fortsatt expansiv. Låga räntor i Europa håller också svenska korträntor på is i år. Sammantaget har vi också i år en inramning som ställer en investerare inför stora utmaningar. Nedpressade korträntor, men långräntor som successivt rör sig uppåt, gör traditionella ränteplaceringar mindre attraktiva. Inramningen är betydligt mer gynnsam för placeringar mot börsen.

Samtidigt har mycket positivt redan prisats in i de aktuella aktiekurserna. Även om aktieinvesterare har anledning att se optimistiskt på framtiden, så stundar sannolikt en period då aktiekursutvecklingen kan komma att bli lite skakigare. Vår lösning för en investerare är placeringar som ger möjlighet till en börsliknande avkastning, men till en lägre risk än en direktinvestering på börsen. Vidare Ni som har följt min krönika har jag rekommenderat placeringar kring infrastruktur, råvaror och stora svenska exportbolag. Dessa placeringar har under våren gått jättebra, vilket det kanske är dags att ta hem dessa vinster och göra omplaceringar, då dessa sektorer generellt gått väldigt bra.

Som jag skriver ovan så kommer aktiekursutvecklingen bli lite skakigare framöver, vilket innebär att man skall dra ner risken lite i sina placeringar. Så mitt råd inför sommaren är att prata med sin rådgivare hur man vill att risken på sina placeringar skall se ut framöver. En Europaplacering kan dock vara med i portföljen då tilltron framöver i denna region kommer att fortsätta gå bra framöver enligt vår tro.

Lycka till med Ert sparande.

Peter Östberg

Finansiell Rådgivare, Global invest