2017-03-29 06:00

2017-03-29 13:00

Våga stå på dig och bestrid!

KRÖNIKA: JOLANDA GIRZL

Jag har tidigare nämnt att Konsument Europa före jul fick kännedom om att en konsument hade fått en delgivning rörande en bilvärderingstjänst från Estland. Delgivningen gällde ett betalningsföreläggande från Autopriser som anlitat Storm & Mets för detta.

Konsumenten bestred betalningsföreläggandet från den estländska domstolen Pärnu County gällande Autopriser/Storm & Mets och slutresultatet blev positivt. Efter ett tag meddelande domstolen att Storm & Mets dragit tillbaka ansökan om betalningsföreläggandet och därmed avslutat indrivningen mot konsumenten, vilket betyder att han inte behöver betala.

” You have filed an objection to the proposal for payment. The applicant has indicated, that he wishes the proceeding to be terminated if an objection is filed to the proposal for payment. With the document sent to you, the court has terminated the proceeding. ”

Denna konsument hade varit noggrann med att bestrida alla krav som kommit från företagen och sparat dokumentationen.

Vi vet att fler konsumenter har fått dessa delgivningar och då är det bra att veta vilka tidsfrister som gäller och hur du går tillväga för att bestrida delgivningen/betalningsföreläggandet. Information om detta hittar du i Konsument Europas checklista på vår webbplats. Där kan du även se en instruktionsfilm om hur du fyller i bestridandet av det europeiska betalningsföreläggandet.

Trots att vi hela tiden försöker att nå ut med information till konsumenter om olika företeelser så är det endast åtta procent som kontaktar oss inför ett köp, majoriteten 76 procent hör av sig efter köpet. Min förhoppning är att allt fler konsumenter söker och hittar information på vårt frågeforum eller på vår webbplats för att undvika olika fallgropar.

Under februari månad registrerades flest klagomål mot följande företag:

1. Hurmycket.com

2. Luxstyle

3. Diet & Detox

4. Vitality Club

5. Air Berlin

Många konsumenter är oroliga över hur de ska kunna bevisa att de inte har beställt någon vara eller tjänst. Vissa har via en annons på Facebook varit tvungna att fylla i sitt namn och mejladress för att kunna se produkternas priser. De bockade inte i någon ruta som bekräftade köpet, ej heller fick de någon information om att ett köp hade gjorts. De avbröt och stängde ner sidan men fick trots detta varor och faktura.

Tänk på att det är företaget som måste bevisa att ett avtal finns med konsumenten för att de ska ha rätt att kräva betalning.

Lagstiftningen på området nämner ”Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen.”

 

Konsumenten bestred betalningsföreläggandet från den estländska domstolen Pärnu County gällande Autopriser/Storm & Mets och slutresultatet blev positivt. Efter ett tag meddelande domstolen att Storm & Mets dragit tillbaka ansökan om betalningsföreläggandet och därmed avslutat indrivningen mot konsumenten, vilket betyder att han inte behöver betala.

” You have filed an objection to the proposal for payment. The applicant has indicated, that he wishes the proceeding to be terminated if an objection is filed to the proposal for payment. With the document sent to you, the court has terminated the proceeding. ”

Denna konsument hade varit noggrann med att bestrida alla krav som kommit från företagen och sparat dokumentationen.

Vi vet att fler konsumenter har fått dessa delgivningar och då är det bra att veta vilka tidsfrister som gäller och hur du går tillväga för att bestrida delgivningen/betalningsföreläggandet. Information om detta hittar du i Konsument Europas checklista på vår webbplats. Där kan du även se en instruktionsfilm om hur du fyller i bestridandet av det europeiska betalningsföreläggandet.

Trots att vi hela tiden försöker att nå ut med information till konsumenter om olika företeelser så är det endast åtta procent som kontaktar oss inför ett köp, majoriteten 76 procent hör av sig efter köpet. Min förhoppning är att allt fler konsumenter söker och hittar information på vårt frågeforum eller på vår webbplats för att undvika olika fallgropar.

Under februari månad registrerades flest klagomål mot följande företag:

1. Hurmycket.com

2. Luxstyle

3. Diet & Detox

4. Vitality Club

5. Air Berlin

Många konsumenter är oroliga över hur de ska kunna bevisa att de inte har beställt någon vara eller tjänst. Vissa har via en annons på Facebook varit tvungna att fylla i sitt namn och mejladress för att kunna se produkternas priser. De bockade inte i någon ruta som bekräftade köpet, ej heller fick de någon information om att ett köp hade gjorts. De avbröt och stängde ner sidan men fick trots detta varor och faktura.

Tänk på att det är företaget som måste bevisa att ett avtal finns med konsumenten för att de ska ha rätt att kräva betalning.

Lagstiftningen på området nämner ”Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen.”

 

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.