2017-03-20 14:28

2017-03-20 14:28

Forskar om framtidens kundupplevelser

UNIVERSITETET

Forskare vid Karlstads universitet har fått nära 4 miljoner kronor till forskning om framtidens kundupplevelser.

I projektet ska forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering.

– Digitaliseringens framfart leder till nya sätt att konsumera varor och tjänster och fysiska butiker får det allt tuffare i konkurrensen med E-handeln. I projektet ska vi tillsammans med företag inom handeln och besöksnäringen prova och utvärdera olika digitaliserade tjänster för att se hur dessa tjänster kan bidra till att stärka deras attraktionskraft, säger Erik Wästlund, docent i psykologi och projektledare.

Projektet kommer att pågå under två år och forskningen kommer att genomföras i samverkan med bland annat Visit Karlstad Member och Karlstad Handel. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet.

 

I projektet ska forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, ta fram ny kunskap om hur man kan stärka attraktionskraften hos handeln och besöksnäringen genom digitalisering.

– Digitaliseringens framfart leder till nya sätt att konsumera varor och tjänster och fysiska butiker får det allt tuffare i konkurrensen med E-handeln. I projektet ska vi tillsammans med företag inom handeln och besöksnäringen prova och utvärdera olika digitaliserade tjänster för att se hur dessa tjänster kan bidra till att stärka deras attraktionskraft, säger Erik Wästlund, docent i psykologi och projektledare.

Projektet kommer att pågå under två år och forskningen kommer att genomföras i samverkan med bland annat Visit Karlstad Member och Karlstad Handel. Projektets huvudfinansiär är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, och Handelsrådet.