2017-03-15 06:00

2017-03-15 14:07

Vad står ditt varumärke för?

KARLSTAD: Fråga andra - då får du svaret

Vårda ditt varumärke som om det skulle vara ditt eget barn. Det rådet ger Mikael Dahlgren, varumärkesbyrån Bam 54, Karlstad, som i dagarna kommer ut med boken ”XVII dimensioner av varumärket”.

– Många företag och personer har problem med att vårda sitt varumärke. De borde lära sig att i alla situationer tänka på varumärkets värde. Stärktes varumärket av det som hände eller blev det en försämring.

Vägen till att vårda och utveckla sitt varumärke innehåller lika många fallgropar som möjligheter.

– Börjar företagets ägare och anställda att använda förkortningar eller smeknamn är det ett direkt hot mot varumärket.

Smällar

Det är många kända företag som råkat ut för varumärkessmällar. Mikael Dahlgren nämner internationella företag som Jeep, Thermos och IPod i USA.

– De har förlorat stora värden av den anledningen att de inte kunde skilja sig från andra. Börjar någon systematiskt använda ditt varumärke som en allmän beteckning på liknande produkter, typ Thermos. Då har varumärket förlorat sin särskiljning och sitt värde.

Inte lätt

Det är heller inte lätt att sticka upp mot kända internationella varumärken.

– Det fick Pepsi Cola erfara när de tog fighten med Coca Cola.

Mikael Dahlgren pekar också på svårigheterna att kunna bemöta allt som skrivs och sägs i de sociala medierna.

– Här måste företag och personer ibland gå tillbaka till traditionella kanaler för att försvara sitt varumärke. De kan behöva använda en mix av både gammelmedia och de nya digitala kanalerna för att försvara varumärket.

Du menar att man i sitt försvar av varumärket även skall använda sig av annonser i papperstidningen?

– I bland kan det bli på det sättet.

Nummer ett – Ikea

När vi kommer in på diskussionen om kända framgångsrika svenska varumärken hamnar Ikea främst i Mikaels portfölj.

– De står i en klass för sig.

Hur ser det då ut i Värmland?

– Löfbergs hamnar högt på listan, men även de konkurrerande dagstidningarna, NWT och VF, är starka varumärken. Bland företag som finns i Värmland, men som har sitt säte på annat ställe i Sverige eller utomlands, bör man nog nämna Stora Enso och Uddeholm.

Feltänk

Mikael Dahlgren har stött på kundföretag som talat sig varma om marknadsföringen och försäljningen. De har hävdat att arbetet med varumärket kommer längre ned på dagordningen.

– Ändå är det så att marknadsföringen och försäljningen är viktiga beståndsdelar för att stärka varumärket. När jag säger detta blir många överraskade. Är det på det sättet blir deras svar.

Mikael Dahlgren har stor erfarenhet av att jobba med varumärkesbyggande. Han startade arbetet redan 1988 och de senaste åren har han månadsvis bloggat om varumärkesfrågor på Bam 54 hemsida på nätet.

– Kunskapen kring varumärkesfrågor har förbättrats, men är långt ifrån bra.

Han tycker att alla nystartade företag skall satsa hårt på varumärkesbyggande.

– Det är en slags försäkring att längre fram lyckas med sitt företagande.

– Många företag och personer har problem med att vårda sitt varumärke. De borde lära sig att i alla situationer tänka på varumärkets värde. Stärktes varumärket av det som hände eller blev det en försämring.

Vägen till att vårda och utveckla sitt varumärke innehåller lika många fallgropar som möjligheter.

– Börjar företagets ägare och anställda att använda förkortningar eller smeknamn är det ett direkt hot mot varumärket.

Smällar

Det är många kända företag som råkat ut för varumärkessmällar. Mikael Dahlgren nämner internationella företag som Jeep, Thermos och IPod i USA.

– De har förlorat stora värden av den anledningen att de inte kunde skilja sig från andra. Börjar någon systematiskt använda ditt varumärke som en allmän beteckning på liknande produkter, typ Thermos. Då har varumärket förlorat sin särskiljning och sitt värde.

Inte lätt

Det är heller inte lätt att sticka upp mot kända internationella varumärken.

– Det fick Pepsi Cola erfara när de tog fighten med Coca Cola.

Mikael Dahlgren pekar också på svårigheterna att kunna bemöta allt som skrivs och sägs i de sociala medierna.

– Här måste företag och personer ibland gå tillbaka till traditionella kanaler för att försvara sitt varumärke. De kan behöva använda en mix av både gammelmedia och de nya digitala kanalerna för att försvara varumärket.

Du menar att man i sitt försvar av varumärket även skall använda sig av annonser i papperstidningen?

– I bland kan det bli på det sättet.

Nummer ett – Ikea

När vi kommer in på diskussionen om kända framgångsrika svenska varumärken hamnar Ikea främst i Mikaels portfölj.

– De står i en klass för sig.

Hur ser det då ut i Värmland?

– Löfbergs hamnar högt på listan, men även de konkurrerande dagstidningarna, NWT och VF, är starka varumärken. Bland företag som finns i Värmland, men som har sitt säte på annat ställe i Sverige eller utomlands, bör man nog nämna Stora Enso och Uddeholm.

Feltänk

Mikael Dahlgren har stött på kundföretag som talat sig varma om marknadsföringen och försäljningen. De har hävdat att arbetet med varumärket kommer längre ned på dagordningen.

– Ändå är det så att marknadsföringen och försäljningen är viktiga beståndsdelar för att stärka varumärket. När jag säger detta blir många överraskade. Är det på det sättet blir deras svar.

Mikael Dahlgren har stor erfarenhet av att jobba med varumärkesbyggande. Han startade arbetet redan 1988 och de senaste åren har han månadsvis bloggat om varumärkesfrågor på Bam 54 hemsida på nätet.

– Kunskapen kring varumärkesfrågor har förbättrats, men är långt ifrån bra.

Han tycker att alla nystartade företag skall satsa hårt på varumärkesbyggande.

– Det är en slags försäkring att längre fram lyckas med sitt företagande.