2017-03-14 06:00

2017-03-14 06:00

Anrik Ölme-gård sadlar om

ÖLME: Åkerbo gård satsar på rehabilitering

Anrika Åkerbo gård, belägen på Ölmeslätten mellan Karlstad och Kristinehamn, är på väg att delvis byta ansikte. Gårdens ägare, Kåre Knudsen, står mitt uppe i arbetet med att tillsammans med konsulten, Nils af Winklerfelt, skapa ett centrum för rehabilitering, ” Själaglad i Värmland”.

– Det är ett enormt pusslande att få ihop hela konceptet, men vi är optimister och hoppas inom drygt ett år kunna starta upp verksamheten och sedan låta den växa, säger Kåre Knudsen.

Åkerbo gård arbetar i dag med ekologisk köttproduktion och ekologisk spannmålsproduktion. Gården har också kompletterats med importerade Walliska svartnosfår, troligen den enda besättningen av det slaget i Norden.

– När jag första gången fick se Åkerbo gård förstod jag att den är helt passande för uppgiften att bli ett centrum för rehabilitering. Gården har fantastiska lokaler och omgivningar som är lämpade för att konverteras till naturstödd rehabilitering, NUR, säger Nils af Winklerfelt.

Viktig faktor

Den stressrelaterade mentala ohälsan och psyksomatiska sjukdomar svarar numera för den största delen av långtidssjukskrivningarna.

– I dag handlar mycket om rehabiliteringsgarantin för landstingen och regionerna. Där kommer den naturunderstödda rehabiliteringen att vara en vikttig faktor. Den nya Alnarpsmetoden visar vägen.

Myndighetsbesök

Ombyggnaden av gården har påbörjats, men man vågar inte ta de riktigt stora stegen innan finansieringen är i hamn.

– Jag är en vanlig fattig bonde och måste givetvis söka olika finansieringsvägar. Vi har tillsammans med egna medel räknat med en total finansiering på mellan åtta-nio miljoner kronor. Vi söker nu bidrag via Jordbruksverket och länsstyrelsen. Om några dagar kommer tjänstemän från myndigheterna att besöka gården.

Stor förändring

Gårdsbutiken vid Åkerbo lades ned för några år sedan. Det är dessa lokaler samt en stor samlingslokal och ytterligare fyra - fem lokaler som tillsammans med de natursköna omgivningarna utgör grunden för centret.

– Där kommer olika kompetenser att hålla till med sina verksamheter. Utbildning av alla de slag varvat med naturnära verksamheter, växtodling och djurhållning.

Det blir också boende på gården och granngårdarna, bland annat kanske Prästgården i Ölme, hjälper till och ta emot gäster.

Ingen flumpark

Nils af Winklerfelt har räknat ut att får ”Själaglad i Värmland” in mellan 200–300 patienter på årsbasis på dagverksamhet samt några hundra personer på internat kommer verksamheten att bära sig ekonomiskt.

– Vår satsning är ingen flumpark. Något som det annars finns ganska gott om i landet, även i Värmland, Vi satsar oerhört seriöst.

Kooperativ

Avsikten är att driva verksamheten som ett kooperativ med en ekonomisk förening. Åtta till tio företag kommer att vara ägare av kooperativet.

– De kommer att hyra alternativt arrendera lokalerna för sina verksamheter. Åkerbo Lantbruk och Åkerbo Black Nose AB blir ett av de deltagande företagen. Det blir också en stor satsning på så kallad Paleokost med ekologiska produkter.

Värdeorden för ”Själaglad i Värmland” är att få människor att må bättre och efterhand prestera bättre.

– Det är ett enormt pusslande att få ihop hela konceptet, men vi är optimister och hoppas inom drygt ett år kunna starta upp verksamheten och sedan låta den växa, säger Kåre Knudsen.

Åkerbo gård arbetar i dag med ekologisk köttproduktion och ekologisk spannmålsproduktion. Gården har också kompletterats med importerade Walliska svartnosfår, troligen den enda besättningen av det slaget i Norden.

– När jag första gången fick se Åkerbo gård förstod jag att den är helt passande för uppgiften att bli ett centrum för rehabilitering. Gården har fantastiska lokaler och omgivningar som är lämpade för att konverteras till naturstödd rehabilitering, NUR, säger Nils af Winklerfelt.

Viktig faktor

Den stressrelaterade mentala ohälsan och psyksomatiska sjukdomar svarar numera för den största delen av långtidssjukskrivningarna.

– I dag handlar mycket om rehabiliteringsgarantin för landstingen och regionerna. Där kommer den naturunderstödda rehabiliteringen att vara en vikttig faktor. Den nya Alnarpsmetoden visar vägen.

Myndighetsbesök

Ombyggnaden av gården har påbörjats, men man vågar inte ta de riktigt stora stegen innan finansieringen är i hamn.

– Jag är en vanlig fattig bonde och måste givetvis söka olika finansieringsvägar. Vi har tillsammans med egna medel räknat med en total finansiering på mellan åtta-nio miljoner kronor. Vi söker nu bidrag via Jordbruksverket och länsstyrelsen. Om några dagar kommer tjänstemän från myndigheterna att besöka gården.

Stor förändring

Gårdsbutiken vid Åkerbo lades ned för några år sedan. Det är dessa lokaler samt en stor samlingslokal och ytterligare fyra - fem lokaler som tillsammans med de natursköna omgivningarna utgör grunden för centret.

– Där kommer olika kompetenser att hålla till med sina verksamheter. Utbildning av alla de slag varvat med naturnära verksamheter, växtodling och djurhållning.

Det blir också boende på gården och granngårdarna, bland annat kanske Prästgården i Ölme, hjälper till och ta emot gäster.

Ingen flumpark

Nils af Winklerfelt har räknat ut att får ”Själaglad i Värmland” in mellan 200–300 patienter på årsbasis på dagverksamhet samt några hundra personer på internat kommer verksamheten att bära sig ekonomiskt.

– Vår satsning är ingen flumpark. Något som det annars finns ganska gott om i landet, även i Värmland, Vi satsar oerhört seriöst.

Kooperativ

Avsikten är att driva verksamheten som ett kooperativ med en ekonomisk förening. Åtta till tio företag kommer att vara ägare av kooperativet.

– De kommer att hyra alternativt arrendera lokalerna för sina verksamheter. Åkerbo Lantbruk och Åkerbo Black Nose AB blir ett av de deltagande företagen. Det blir också en stor satsning på så kallad Paleokost med ekologiska produkter.

Värdeorden för ”Själaglad i Värmland” är att få människor att må bättre och efterhand prestera bättre.