2017-03-09 15:23

2017-03-10 10:53

Migrationscentret ansöker om konkurs

KARLSTAD

(UPPDATERAD) Svenska Migrationscentret i Karlstad lämnade under torsdagen in en konkursansökan till Värmlands tingsrätt.
– Det är inte roligt det här, säger verksamhetschefen Barbro Färnström.

I ett pressmeddelande som skickades ut på torsdagseftermiddagen skriver Svenska Migrationscentret – som är ideell förening – att man i samband med en rekonstruktion undersökt möjligheterna till en fortsatt verksamhet, men utan att lyckas.

– Föreningens läge är att de inte har råd att betala skulder i den takt som de förfaller, säger David Lindberg, vid Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB som har utsetts till konkursförvaltare, om varför det har blivit konkurs.

Är konkurs den enda utvägen?

– Ja, det är det. Vi har vänt på alla stenar under januari och februari, och vi ser ingen annan utväg, säger Barbro Färnström.

Beslut har tagits av såväl ledningsgrupp som styrelse under de senaste dagarna.

Migrationscentret har under en längre tid försökt att få en balans mellan kostnader och intäkter, men har inte lyckats att uppnå det resultat man önskat. Enligt konkursansökan har föreningen skulder på 12,5 miljoner kronor och tillgångarna beräknas vara värda 2,5 miljoner. Men hur mycket pengar man kan få ut är oklart menar David Lindberg.

– Det är kulturvärden mer än realiserbara värden.

Finns det någon möjlighet till räddning?

– Det är det jag får utreda nu när föreningen är satt i konkurs. Jag ska se om det går att starta om eller om andra aktörer kan ta över de kulturvärden som finns i föreningens regi.

Hur känns det?

– Det är inte roligt det här, framför allt inte för de fantastiska medarbetare vi har. Under årens lopp har vi möjliggjort för många som stått långt från arbetsmarknaden att få ett arbete, så det är tråkigt att det tagit den här vändningen, säger Barbro Färnström.

Vad händer nu närmast?

– Jag ska skapa mig en bättre bild över läget, men primärt handlar det om att se till de anställda, så att det blir en bra avveckling för deras del, säger David Lindberg,

Vad som händer med det material som Svenska Migrationscentret förfogar över är inte klart. Barbro Färnström säger att det kan finnas intressenter.

Svenska Migrationscentret grundades 1960 och jobbar med migrationshistoria, både till och från Sverige. I dagsläget finns mellan 200 och 240 medarbetare runt om i landet, varav ett 50-tal i Värmland, fördelat på ett 20-tal lokalkontor. Konkursen berör hela verksamheten. Merarbetarna fick besked under torsdagen.

I ett pressmeddelande som skickades ut på torsdagseftermiddagen skriver Svenska Migrationscentret – som är ideell förening – att man i samband med en rekonstruktion undersökt möjligheterna till en fortsatt verksamhet, men utan att lyckas.

– Föreningens läge är att de inte har råd att betala skulder i den takt som de förfaller, säger David Lindberg, vid Hamilton Advokatbyrå Karlstad AB som har utsetts till konkursförvaltare, om varför det har blivit konkurs.

Är konkurs den enda utvägen?

– Ja, det är det. Vi har vänt på alla stenar under januari och februari, och vi ser ingen annan utväg, säger Barbro Färnström.

Beslut har tagits av såväl ledningsgrupp som styrelse under de senaste dagarna.

Migrationscentret har under en längre tid försökt att få en balans mellan kostnader och intäkter, men har inte lyckats att uppnå det resultat man önskat. Enligt konkursansökan har föreningen skulder på 12,5 miljoner kronor och tillgångarna beräknas vara värda 2,5 miljoner. Men hur mycket pengar man kan få ut är oklart menar David Lindberg.

– Det är kulturvärden mer än realiserbara värden.

Finns det någon möjlighet till räddning?

– Det är det jag får utreda nu när föreningen är satt i konkurs. Jag ska se om det går att starta om eller om andra aktörer kan ta över de kulturvärden som finns i föreningens regi.

Hur känns det?

– Det är inte roligt det här, framför allt inte för de fantastiska medarbetare vi har. Under årens lopp har vi möjliggjort för många som stått långt från arbetsmarknaden att få ett arbete, så det är tråkigt att det tagit den här vändningen, säger Barbro Färnström.

Vad händer nu närmast?

– Jag ska skapa mig en bättre bild över läget, men primärt handlar det om att se till de anställda, så att det blir en bra avveckling för deras del, säger David Lindberg,

Vad som händer med det material som Svenska Migrationscentret förfogar över är inte klart. Barbro Färnström säger att det kan finnas intressenter.

Svenska Migrationscentret grundades 1960 och jobbar med migrationshistoria, både till och från Sverige. I dagsläget finns mellan 200 och 240 medarbetare runt om i landet, varav ett 50-tal i Värmland, fördelat på ett 20-tal lokalkontor. Konkursen berör hela verksamheten. Merarbetarna fick besked under torsdagen.