2017-02-15 06:00

2017-03-14 16:14

Så jobbar vi med varumärket

VÄRMLAND: Stora Enso har ny helt ny strategi

Stora Enso, med verksamhet i bland annat i Skoghall, är inne i en omvandlingsprocess från en traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett globalt tillväxtföretag för förnybara material.
– Att utveckla Stora Ensos varumärke och position är en viktig del i transformationen. Nu har vi en helt ny varumärkesstrategi och profil för företaget, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör i Stora Enso.

Allt som tillverkas av fossila material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Det är ett av huvudbudskapen i Stora Ensos profilering.

– Det sammanfattar på ett bra sätt framtidstron och innovationskraften som finns i företaget. Förnybarhet och hållbarhet är i fokus. Vi skall utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.

Stora Enso satsar också, hårt på digitala kanaler, filmer och poddar.

Ambassadörer

Bolagets medarbetare är viktiga ambassadörer.

– Vi vill göra det smidigt och enkelt för våra medarbetare att vårda varumärket. Vi anordnar regelbundna utbildningar och uppföljningar med våra marknadsavdelningar. Det är en ständigt pågående process, säger Katja Ollila, brand manager i Stora Enso

Börsnoterade teknikkonsulten Rejlers, som sedan länge är etablerade i Karlstad, arbetar med fyra värdeord för sitt varumärke: pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam.

– Vi utbildar kontinuerligt våra 2 000 anställda i Norden. De skall alla känna till de strategiska huvudpunkterna för att vårda Rejlers som varumärke, säger Thomas Rebermark, kommunikationsdirektör i Rejlers.

Gick snett

Men ibland kan saker och ting gå snett. Det hände för en tid sedan i västra Sverige. Det uppstod en del oegentligheter och begicks brottsliga gärningar

– Vi ryckte ut och förklarade öppet och ärligt vad det handlade om. När någonting gått snett gäller det att vara öppen och berätta allt. Sanningen kommer alltid i kapp. Att försöka hemlighålla sanningar kan vara att begå ett stort misstag

Hur vet då Rejlers att varumärket accepteras ute i samhället och ute bland kunderna?

– Vi gör marknadsundersökningar, vi genomför direkta kundundersökningar och vi riktar oss till våra anställda med varumärkesundersökningar. Det ser bra ut.

Allt som tillverkas av fossila material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Det är ett av huvudbudskapen i Stora Ensos profilering.

– Det sammanfattar på ett bra sätt framtidstron och innovationskraften som finns i företaget. Förnybarhet och hållbarhet är i fokus. Vi skall utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.

Stora Enso satsar också, hårt på digitala kanaler, filmer och poddar.

Ambassadörer

Bolagets medarbetare är viktiga ambassadörer.

– Vi vill göra det smidigt och enkelt för våra medarbetare att vårda varumärket. Vi anordnar regelbundna utbildningar och uppföljningar med våra marknadsavdelningar. Det är en ständigt pågående process, säger Katja Ollila, brand manager i Stora Enso

Börsnoterade teknikkonsulten Rejlers, som sedan länge är etablerade i Karlstad, arbetar med fyra värdeord för sitt varumärke: pålitlig, framgångsrik, personlig och hälsosam.

– Vi utbildar kontinuerligt våra 2 000 anställda i Norden. De skall alla känna till de strategiska huvudpunkterna för att vårda Rejlers som varumärke, säger Thomas Rebermark, kommunikationsdirektör i Rejlers.

Gick snett

Men ibland kan saker och ting gå snett. Det hände för en tid sedan i västra Sverige. Det uppstod en del oegentligheter och begicks brottsliga gärningar

– Vi ryckte ut och förklarade öppet och ärligt vad det handlade om. När någonting gått snett gäller det att vara öppen och berätta allt. Sanningen kommer alltid i kapp. Att försöka hemlighålla sanningar kan vara att begå ett stort misstag

Hur vet då Rejlers att varumärket accepteras ute i samhället och ute bland kunderna?

– Vi gör marknadsundersökningar, vi genomför direkta kundundersökningar och vi riktar oss till våra anställda med varumärkesundersökningar. Det ser bra ut.