2016-10-14 17:03

2016-10-14 20:53

Priser till musikkollektiv och trotjänare

VÄRMLAND: Företagsexpert vill se fler kooperativa företag

Musik - och filmkollektivet, John Moos, som håller till i Hagforstrakten och en kooperativ trotjänare, Ingmar Hulting, Kristinehamn, är Årets kooperativ respektive Årets kooperativa eldsjäl i Värmland.

- Pengarna kommer väl till användning. Vi har rätt stora planer för vårt kollektiv, menade deltagarna i John Moose vid prisutdelningen.

Det är Koopsam i Värmland, nätverket för kooperativ samverkan och utveckling i Värmland, som årligen delar ut den här typen av priser.

Jättehäftigt

Med innovativa och digitala metoder nådde kollektivet snabbt ut med sin debutskiva som fått flera internationella musikmagasin att reagera positivt.

- Det är jättehäftigt att ett band från de djupa skogarna i Värmland, med rock och lite folkmusik på sitt program, hittat ut på den internationella musikarenan, säger Petter Falk.

Stänger av

De har också varit kreativa i sin lansering. Kollektivet har utvecklat en app som innehåller deras musik, men det går bara att lyssna när man är ute i skogen och naturen. Om man är i närheten av ett hus stänger appen av musiken.

- Det är så det skall vara. Ut i naturen och lyssna. Vi vill belysa människans ambivalenta relation till civilisation och natur genom att låta musiken, filmen och andra digitala medier mötas och mixas, säger Tobias Norén, i kollektivet.

Trotjänare

Ingmar Hulting, Kristinehamn, 75 år, är en riktig trotjänare i OK Värmland. Han var innan pensionen anställd i föreningen i 51 år. Han har också haft många uppdrag inom OK Värmland.

- Pengarna går till en golfresa till något av länderna i södra Europa.

Fler ägarformer

Vid mötet deltog ek. doktor Sophie Nachemsson-Ekwall, som skrivit boken, ” Hållbar arkitektur för Sverige”. Hon vill se fler ägarformer i Sverige, bland annat fler kooperativa och fler företag som ägs av personalen.

- Den icke vinstdrivna och idéburna sektorn, som är central som alternativ ägarform i många västerländska ekonomier, har som en följd av politiska låsningar inte kunnat växa i Sverige. Det är få företag som ägs av personalen.

Obalans

Hon hävdar att det finns obalanser, där svenska pensionssparare, entreprenörer och företagare spelar en för liten roll och i stort sett har ersatts av utländskt kapital.

- Det saknas inhemskt tålmodigt kapital för tillväxt.

Vinstmaximering och alltför ensidigt fokus på aktieägande har gett aktiebolaget en för snäv målfunktion, vilket förminskat dess ursprungliga idé som redskap för värdeskapande i samhällets intresse.

Nu har det i Värmland startat ett arbete där man skall försöka få politikerna och det privata näringslivet att bättre få upp ögonen för kooperativa ägandeformer och verksamheter ägda av personalen.

- Det finns gott om förebilder i Spanien, USA och Frankrike, för att nu nämna några exempel, sa Leif Tyrén, verksamhetsledare i Värmlandskooperativen.

Det är Koopsam i Värmland, nätverket för kooperativ samverkan och utveckling i Värmland, som årligen delar ut den här typen av priser.

Jättehäftigt

Med innovativa och digitala metoder nådde kollektivet snabbt ut med sin debutskiva som fått flera internationella musikmagasin att reagera positivt.

- Det är jättehäftigt att ett band från de djupa skogarna i Värmland, med rock och lite folkmusik på sitt program, hittat ut på den internationella musikarenan, säger Petter Falk.

Stänger av

De har också varit kreativa i sin lansering. Kollektivet har utvecklat en app som innehåller deras musik, men det går bara att lyssna när man är ute i skogen och naturen. Om man är i närheten av ett hus stänger appen av musiken.

- Det är så det skall vara. Ut i naturen och lyssna. Vi vill belysa människans ambivalenta relation till civilisation och natur genom att låta musiken, filmen och andra digitala medier mötas och mixas, säger Tobias Norén, i kollektivet.

Trotjänare

Ingmar Hulting, Kristinehamn, 75 år, är en riktig trotjänare i OK Värmland. Han var innan pensionen anställd i föreningen i 51 år. Han har också haft många uppdrag inom OK Värmland.

- Pengarna går till en golfresa till något av länderna i södra Europa.

Fler ägarformer

Vid mötet deltog ek. doktor Sophie Nachemsson-Ekwall, som skrivit boken, ” Hållbar arkitektur för Sverige”. Hon vill se fler ägarformer i Sverige, bland annat fler kooperativa och fler företag som ägs av personalen.

- Den icke vinstdrivna och idéburna sektorn, som är central som alternativ ägarform i många västerländska ekonomier, har som en följd av politiska låsningar inte kunnat växa i Sverige. Det är få företag som ägs av personalen.

Obalans

Hon hävdar att det finns obalanser, där svenska pensionssparare, entreprenörer och företagare spelar en för liten roll och i stort sett har ersatts av utländskt kapital.

- Det saknas inhemskt tålmodigt kapital för tillväxt.

Vinstmaximering och alltför ensidigt fokus på aktieägande har gett aktiebolaget en för snäv målfunktion, vilket förminskat dess ursprungliga idé som redskap för värdeskapande i samhällets intresse.

Nu har det i Värmland startat ett arbete där man skall försöka få politikerna och det privata näringslivet att bättre få upp ögonen för kooperativa ägandeformer och verksamheter ägda av personalen.

- Det finns gott om förebilder i Spanien, USA och Frankrike, för att nu nämna några exempel, sa Leif Tyrén, verksamhetsledare i Värmlandskooperativen.