2016-10-12 09:15

2016-10-12 09:15

Mer lukt när bruket stoppas

HAMMARÖ

Årets underhållsstopp på Skoghalls bruk äger rum 13-23 oktober. Under stoppet och uppstarten kan det lukta mer än vanligt kring Skoghall.

Under de tio dagarna stoppet pågår genomförs 3 500 olika arbeten, som inspektioner, rengöring och underhållsreparationer. En tredjedel av investeringarna under perioden handlar om att förbättra arbetsmiljön. Det handlar även om att bygga om flaskhalsar på båda kartongmaskinerna för att öka produktionen.

– Jag brukar jämföra det med ett depåstopp i Formel 1. Vi stoppar produktionen i fabriken och genomför en mycket stor mängd arbeten under en väldigt kort tid innan vi ska ut på banan igen, säger Peter Olsson, chef för Technology & Investments på Skoghalls Bruk.

När fabriken stoppas och startar upp igen kan det förekomma luktstörningar.

Under de tio dagarna stoppet pågår genomförs 3 500 olika arbeten, som inspektioner, rengöring och underhållsreparationer. En tredjedel av investeringarna under perioden handlar om att förbättra arbetsmiljön. Det handlar även om att bygga om flaskhalsar på båda kartongmaskinerna för att öka produktionen.

– Jag brukar jämföra det med ett depåstopp i Formel 1. Vi stoppar produktionen i fabriken och genomför en mycket stor mängd arbeten under en väldigt kort tid innan vi ska ut på banan igen, säger Peter Olsson, chef för Technology & Investments på Skoghalls Bruk.

När fabriken stoppas och startar upp igen kan det förekomma luktstörningar.