2016-10-12 06:00

2016-10-12 06:00

KBAB-chefen om boende för nyanlända

KARLSTAD: 500 behöver lägenhet - vi har ingenting att erbjuda

Faktum är att jag känner rädsla i magen över den situation som kommer att uppstå i Karlstad 2017. Förmodligen kommer 500 nyanlända i Karlstad att behöva ett boende. Inom KBAB har vi ingenting att erbjuda.
- Det här blir jobbigt. Hur skall vi få ihop boende till alla? Vad kan de privata fastighetsägarna bidra med, undrade Carin Skarman, vd för det kommunala fastighetsbolaget, KBAB, Karlstad, i debatten vid Projektengagemangs möte i Karlstad.

Kommunalrådet Maria frisk, (MP), Karlstads kommun var lika oroad.

- Vi måste på något sätt klara det här. Folk kan ju inte bo på gatan.

Kan börja nu

Nu vet Projektengagemangs experter vad som kan lösa problemet för Karlstads kommun Företagets fastighetsexperter och arkitekter har tagit fram en ny typ av modulhus som snabbt kan uppföras och efter behov flyttas till andra områden.

- Vi kan börja vårt arbete redan i morgon underförstått att vi får klartecken från kommunens tjänstemän och politiker, sa Jan-Olof Edgar, Projektengagemang, när han redovisade de nya modulhusen.

Finns redan

De första modulhusen som Projektengagemang hänvisar till finns att beskåda i Björksätra utanför Stockholm.

- Vi kan hjälpa och vi skall hjälpa alla människor som flytt för sina liv. Vi har resurser att sätta in, men då måste politikerna agera, sa arkitekt Hans-Olof Carlson, Projektengagemang.

Faktum är att de nya modulenheterna också passar mycket bra för studentboende.

- Vi har också satsat på en delvis ny byggteknik med så kallad kerambetong. Den är miljömässigt klart bättre än vanlig betong, sa Jan-Olof Edgar.

Rykte

Inom branschen finns det ett rykte att moduler inte är något att satsa på.

- Vi menar att den typen av byggande har underskattats. Vi vill i projektet också lyfta fram en utbildningsdel som kan innebära att nyanlända, i några fall, kanske kan bygga sina egna lägenheter. Fiffigt eller hur?

Modulbyggandet handlar om halverad byggtid.

- Nu är det upp till politikerna och stadsarkitekten i Karlstad att fundera på erbjudandet, sa en åhörare efter debatten.

Kommunalrådet Maria frisk, (MP), Karlstads kommun var lika oroad.

- Vi måste på något sätt klara det här. Folk kan ju inte bo på gatan.

Kan börja nu

Nu vet Projektengagemangs experter vad som kan lösa problemet för Karlstads kommun Företagets fastighetsexperter och arkitekter har tagit fram en ny typ av modulhus som snabbt kan uppföras och efter behov flyttas till andra områden.

- Vi kan börja vårt arbete redan i morgon underförstått att vi får klartecken från kommunens tjänstemän och politiker, sa Jan-Olof Edgar, Projektengagemang, när han redovisade de nya modulhusen.

Finns redan

De första modulhusen som Projektengagemang hänvisar till finns att beskåda i Björksätra utanför Stockholm.

- Vi kan hjälpa och vi skall hjälpa alla människor som flytt för sina liv. Vi har resurser att sätta in, men då måste politikerna agera, sa arkitekt Hans-Olof Carlson, Projektengagemang.

Faktum är att de nya modulenheterna också passar mycket bra för studentboende.

- Vi har också satsat på en delvis ny byggteknik med så kallad kerambetong. Den är miljömässigt klart bättre än vanlig betong, sa Jan-Olof Edgar.

Rykte

Inom branschen finns det ett rykte att moduler inte är något att satsa på.

- Vi menar att den typen av byggande har underskattats. Vi vill i projektet också lyfta fram en utbildningsdel som kan innebära att nyanlända, i några fall, kanske kan bygga sina egna lägenheter. Fiffigt eller hur?

Modulbyggandet handlar om halverad byggtid.

- Nu är det upp till politikerna och stadsarkitekten i Karlstad att fundera på erbjudandet, sa en åhörare efter debatten.